nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Koncert zboru Karpaty krásnym ukončením Dní Ukrajiny v Košiciach

dniukrajiny2022 titPo ročnej prestávke sa 27. septembra v Historickej radnici v Košiciach uskutočnil už siedmy slávnostný koncert Ukrajinského národného zboru Karpaty a jeho hostí s názvom „Ctíme si naše tradície a významné osobnosti“, ktorý s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR organizuje občianske združenie KARPATY-KOŠICE so spoluorganizátormi Regionálnou radou ZRUSR v Košiciach a Zväzom skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku. V tomto roku bol koncert nielen súčasťou programu Dní Ukrajiny v Košiciach organizovaných združením Feman, ale bol aj záverečným programom tohoto podujatia.

FOTOGALÉRIA MIROSLAVA VACULU

Organizátori koncertu nezabudli ani na obete, ktoré ukrajinský národ prináša od 24. februára pri obrane svojej slobody a vlasti pred putinovskými moskovskými hordami a venovali ho nielen osobnostiam ukrajinskej histórie, ktoré si musí pripomínať a ctiť každý národ, aby nebol odsúdený na zánik. Program koncertu otvorila liturgická pieseň „Otče náš“ – modlitba za padlých hrdinov boja za nezávislosť Ukrajiny, za mučeník a obete z radov civilného obyvateľstva a za desiatky tisíc ukrajinských detí a obyvateľov násilne odvlečených do Ruska, na Sibír.

V prvej časti koncertu na počesť tých, ktorí na Ukrajine bránia nielen svoju slobodu, ale aj slobodu celého demokratického sveta, zazneli patriotické piesne, v ktorých po stáročia utláčaný ukrajinský národ vyjadroval svoje pocity. Piesne „Moja Ukrajina“ a „Viruju“ zaspievala známa kultúrno – spoločenská dejateľka, dlhoročná priateľka zboru Karpaty a redaktorka Rádia Sloboda Evelina Hvať, ktorá bola prvým hosťom koncertu. Po nich v podaní zboru Karpaty a sólistu Andreja Lička zazneli piesne, ktoré vznikli v rôznych obdobiach boja ukrajinského národa za nezávislosť – „Oj, u luzi červona kalyna“, pieseň sičových strelcov, ktorí pred sto rokmi bojovali s moskovskými boľševikmi, pieseň „Karpatski sičovyky“ o obrancoch „Karpatskej Ukrajiny“, ktorí v roku 1939 bojovali proti maďarskému fašizmu, pieseň „Oj, Dnipro, Dnipro“ z obdobia druhej svetovej vojny a pieseň „Koly vy vmyraly“, ktorá vznikla v období bojov s nemeckými a moskovskými fašistami v rokoch 1942 – 1950.

Po úvodnom bloku piesní moderátorky koncertu Mária Pobehová a Ľudmila Garianská privítali čestných hostí koncertu, primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka, starostov mestských častí a ďalších. Potom na scénu pozvali Eduarda Buraša, poradcu predsedu vlády pre spoluprácu s Ukrajinou, riaditeľa združenia Feman a hlavného organizátora Dní Ukrajiny v Košiciach, ktorí odovzdal ďakovné listy desiatim aktivistom, ktorí od začiatku vojny na Ukrajine organizovali v Košiciach a na Slovensku humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a pre ukrajinských utečencov, ktorí museli opustiť svoju rodnú hrudu.

V druhej časti koncertu vyšla na scénu spolu s Karpatami aj časť sláčikového orchestra Musica Iuvenalis, umelecký vedúci a dirigent Igor Dohovič. Prvou spomedzi jubilantov, ktorým bol koncert venovaný bola významná kultúrno-spoločenská osobnosť ukrajinskej menšiny na Slovensku Helena Dohovičová, ktorá v tomto roku oslávila 75. narodeniny. Zakladateľa známeho mládežníckeho súboru Vesna (1965), zakladateľka zboru Karpaty (1985) a dlhoročná organizátorka jeho koncertov a ďalších podujatí, zakladateľka mládežníckej organizácie PLAST (1991) a hlavná organizátorka takmer troch desiatok letných táborov. Publikum ju pozdravilo búrlivým potleskom, Karpaty jej venovali veľkú kyticu kvetov a venček piesní v podaní zboru Karpaty a jeho sólistov Márie Pobehovej, Heleny Vološinovej a Andreja Hapštáka s klavírnym sprievodom korepetítora a zbormajstra Svjatoslava Dohoviča. Piesňou „Presviataja maty“ jubilantku pozdravil aj sólista Opery Štátneho divadla Košice Marián Lukáč v sprievode orchestra Musica Iuvenalis pod taktovkou Igora Dohoviča.

Záverečná časť koncertu bola venovaná významným osobnostiam histórie ukrajinského národa – ukrajinským skladateľom, zakladateľovi ukrajinskej národnej hudby Mykolovi Lysnkovi (180 rokov od narodenia a 110 rokov od úmrtia) a Kyrylovi Stecenkovi (140 rokov od narodenia a 100 rokov od smrti), Bájkarovi, spisovateľovi a vydavateľovi Jevhenovi Hrebinkovi (110 rokov od narodenia) a samozrejme aj veľkému Kobzarovi, Tarasovi Ševčenkovi. Na jeho počesť tri piesne na slová jeho neprekonateľných básní – „Dumy moji, dumy moji“ v podaní sólistov Opery Štátneho divadla Košice Mariána Lukáča a Maksyma Kutsenka so sprievodom Musicy Iuvenalis pod taktovkou Igora Dohoviča, „Zore moja večirňaja“ v podaní sólistu zboru Karpaty Tomáša Námešpetru s klavírnym sprievodom Svjatoslava Dohoviča a „Reve ta stohne“ v podaní zboru Karpaty so sprievodom orchestra a taktovkou dirigenta zboru Levka Dohoviča. Ďalší z nezabudnuteľných koncertov ukončila „Modlitba za Ukrajinu“ Mykolu Lysenka.

Karpaty 2014