nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Karpaty po pandémii obnovili svoju činnosť

zhadka titulka malTakmer osem mesiacov čakali členovia Ukrajinského národného zboru Karpaty z Košíc na stretnutie na skúške zboru. Tá chvíľa konečne prišla a priniesla zboristom veľkú radosť z príjemných stretnutí, ktoré sa odohrávajú každý utorok v Klube RR ZRUSR V Košiciach.

Pandémie nielen prerušila pravidelnú prácu zboru, ale nedovolila ani uskutočniť niektoré projekty plánované na rok 2020. Po dvoch skúškach vycestoval zbor Karpaty v sobotu 29. mája 2021 do regiónu Svidníka a v rámci projektu „Leť naša pieseň“ realizovaného s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR sa zúčastnil na dvoch zaujímavých stretnutiach.

SPOMIENKA NA MÁRIU LACOVÚ SVIDNÍK (FOTO)
STRETNUTIE S JUBILANTAMI - PSTRINÁ (FOTO)

Na cintoríne vo Svidníku sa o 15:00 uskutočnila „SPOMIENKA NA MARIKU“ pri príležitosti 1. výročia úmrtia Márie Lacovej Bojkovej. Stretnutie začalo panychídou, ktorú odslúžil duchovný správca cirkevnej obce Pravoslávnej cirkvi vo Svidníku prot. Mgr. Ján Pajkoš. „Pred rokom večným snom zaspalo srdce nádherného a šľachetného človeka, našej milovanej Mariky. Bola to pre nás veľká strata, lebo do večnosti odišiel národne uvedomelý človek, ktorý celý svoj život, okrem rodiny, obetoval predovšetkým pre našu mládež a našu kultúru. S porozumením a láskou sa pre deti v 23 letných mládežníckych táboroch PLASTu stávala druhou mamou. Pre mňa s mojou manželkou Helenou si ty Marika, bola viac ako 50 rokov viac ako rodnou sestrou,“ povedal po panychíde umelecký vedúci zboru Karpaty a predseda mládežníckej organizácie „PLAST“ Levko Dohovič. Okrem najbližších a známych na „titku zdoroveňku“ spomínali aj členovia PLASTu, účastníci letných táborov, zbopr Karpaty pripravil krátky program, v ktorom odznela aj obľúbená pieseň Márie Lacovej Bojkovej „Povijav viter stepovyj“.

Zo Svidníka sa Karpaty pobrali do malebnej dedinky Pstriná, rodnej obce hlavnej organizátorky podujatí zboru Heleny Dohovičovej. Zbor pozvala starostka obce Anna Mihalíková, ktorá v sále Obecného úradu organizovala „Stretnutie s jubilantmi“, poslancami obecného zastupiteľstva Máriou Kekeľovou (50) a Slavomírom Čurpekom (40). Karpaty jubilantom, ich hosťom aj Pstrinčanom zaspievali „Mnohaja lit“ a darovali koncert ľudových piesní.

Ďalší koncert zboru Karpaty v sprievode orchestra Musica Iuvenalis sa uskutoční v piatok 11. júna o 17:00 v Historickej radnici v Košiciach pod názvom “Ctíme si svoje tradície a významné osobnosti“.

Karpaty 2014