nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

KARPATY konečne oslávili jubileum ďalším nádherným a nezabudnuteľným koncertom

35titulkaDvoma slávnostnými koncertmi v Košiciach a Bratislave ukončil v závere júna skrátenú sezónu Ukrajinský národný zbor Karpaty z Košíc. V košickej Historickej radnici sa v nedeľu 26. júna uskutočnil poldruha roka pandémiou odkladané oslavy 35. výročia vzniku zboru. V stredu 29. júna boli Karpaty hosťom slávnostného koncertu pri príležitosti 50. výročia vzniku bratislavského Hudobno-dramatického súboru Tarasa Ševčenka v Kultúrnom dome v Ružinove.

FOTOGALÉRIA MIROSLAVA VACULU

Oslavy 35. výročia zboru Karpaty trikrát prekazila pandémia a tak zbor, ktorý sa na prvej skúške stretol 22. októbra 1985, oslávil svoje „narodeniny“ v nedeľu 26. júna 2022 spolu s priateľmi a hosťami – mládežníckym orchestrom Musica Iuvenalis, mužskou speváckou skupinou Poľana, sólistami Opera Štátneho divadla Košice Mariánom Lukáčom a Maksymom Kutsenkom a Triom Kormaníkových. Koncert sa uskutočnil s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR. V hľadisku zaplnenej sály Historickej radnice nechýbali ani čestní hostia – Eduard Buraš a Rastislav Jílek, poradcovia predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu respektíve pre oblasť regionálneho rozvoja, predseda RR ZRUSR Ľudmila Garjanská, starostovia a predstavitelia samosprávy mesta Košice a jeho mestských častí.

Koncert bol venovaný nielen jubileu zboru, ale aj ťažko skúšanej Ukrajine a všetkým obetiam nezmyselnej a ničím neospravedlniteľnej agresie moskovského imperializmu, ktorá je útokom nielen na slobodu Ukrajiny, ale aj na slobodu a demokraciu v celej Európe. Aj preto po uvítacej piesni zboru moderátorky večera Ľudmila Garjanská a Mária Pobehová vyzvali všetkých prítomných, aby minútou ticha vzdali úctu všetkým, ktorí obetovali svoj život zua slobodu a nezávislosť Ukrajiny.

Od roku 1985 realizoval zbor Karpaty viac ako 500 koncertov na Slovensku aj za hranicami – v Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Česku a na Ukrajine. Vedenie zboru od roku 1991 zorganizovalo 29 Novoročných plesov „Malančynych večerov“, 20 Novoročných koncertov, 13 Vianočných koncertov, 19 Štedrých večerov s Karpatami, bolo aj spoluorganizátorom 14 ročníkov Medzinárodného festivalu duchovnej piesne východného obradu. Pripravilo koncerty a vystúpenia 128 ukrajinských súborov z Ukrajiny a ďalších krajín Európy. „35 rokov je v histórii ľudstva mikroskopickou čiastočkou, ale 35 rokov obetavej a úspešnej práce na ukrajinskom umeleckom poli je kolosálnou veličinou, ktorá bude zlatými písmenami zapísaná nielen v histórii Rusínov - Ukrajincov na Slovensku, ale aj v celoukrajinskom kultúrnom dedičstve a v dedičstve slovenskej kultúry,“ povedala moderátorka Mária Pobehová.

Na začiatku koncertu zazneli piesne z bezodnej studnice ukrajinského piesňového bohatsva – „Daj že bože dobryj čas“, „Oj, zahrala muzyka, muzyčeňka“ – sólo spievala viacnásobná laureátka Makovicekj struny a ďalších festivalov Mária Pobehová, „Oj za hory kamjanoji“ a žartovná pieseň „Susidka“. Dirigovali zbormajster a korepetítor zboru Svjatoslav Dohovič a umelecký vedúci Levko Dohovič. Ďalšie ľudové piesne zazneli v podaní sólistov zboru Karpaty Heleny Vološinovej a Andreja Hapštáka a známej speváckej skupiny Poľana pod vedením Jaroslava Dirgu, ktorá je mnohonásobným festivalov Rusínov-Ukrajincov. Karpatám k jubileu zablahoželalo aj Trio Kormaníkových z Malého Šariša – mama Monika s talentovanými synom Nikolasom a dcérkou Júliou. Na záver prvej časti koncertu ešte zaznela pieseň „Aká si mi krásna“ ako Poďakovanie Slovensku za jeho pomoc Ukrajine. A aj známa pieseň „Vyrosteš ty synu“ v podaní sólistov zboru Karpaty Svetlany Martyňukovej a Štefana Dušíka.

V ďalšej časti koncertu zazneli piesne na počesť všetkých, ktorí bojovali a bojujú za slobodu a nezávislosť Ukrajiny. Zbor, pod taktovkou Igora Dohoviča, dirigenta Opery Štátneho divadla Košice, sprevádzal sláčikový orchester Musica Iuvenalis, s ktorým Karpaty spolupracujú už 34 rokov. Zazneli piesne – „Karpatski sičovyky“, „Pisňa pro Dnipro“ – sólo spieval Andrej Ličko, dlhoročný člen a sólista zboru Karpaty, „Oj u luzi červona kalyna“ a „Jichav kozak za Dunaj“ – sólo spieval Maksym Kutsenko, sólista Opery Štátneho divadla Košice. Už tradične veľký úspech u publika mala aj „Modlitba“ z opery Záporožec za Dunajom Semena Hulaka Artemovského - sólo Tomáš Námešpetra, národnosťou Slovák, zakladateľ a sólista zboru.

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti zboru Karpaty bola aj realizácia každoročných koncertov-akadémií na počesž génia ukrajinského národa Tarasa Ševčenka. Jeho myšlienky sú aktuálne aj dnes v súvislosti s udalosťami na Ukrajine. Na slávnostnom koncerte na jeho počesť zazneli piesne na jeho slová – „Dumy moji, dumy moji“ v podaní vážených hostí programu Mariána Lukáča a Maksyma Kutsenka, sólistov Opery Štátneho divadla Košice a pieseň „Reve ta stohne Dnipr šyrokyj“. Na záver koncertu zaznela duchovná hymna Ukrajiny „Modlitba za národ“ Mykolu Lysenka, ktorú účinkujúci venovali všetkým prítomným, ukrajinskému národu a všetkým demokratickým národom sveta.

Slávnostný koncert bol po dlhšej dobe prvým väčším stretnutím zboru Karpaty so svojimi vernými divákmi a priaznivcami. Aj na javisku, aj v publiku, ktoré za koncert v jeho závere ďakovali dlhým standing ovations, bolo cítiť veľkú radosť a nadšenie z toho, že sa koncert podarilo zorganizovať a že sa všetci opäť mohli stretnúť. Prítomní sa rozchádzali nielen s pôžitkom, ale aj s nádejou, že sa už čoskoro stretnú na ďalších podujatiach organizovaných zborom „Karpaty“.

V stredu 29. júna sa Karpaty spolu s časťou sláčikového orchestra Musica Iuvenalis opäť predstavili v Bratislave. Vystúpili v programe slávnostného koncertu pri príležitosti 50. výročia vzniku bratislavského Hudobno-dramatického súboru Tarasa Ševčenka. Účasť zboru Karpaty v programe zabezpečilo vedenie „Ševčenkovcov“ na čele s Martou Kákoni a Michalom Kaliňákom. Karpaty svojim priateľom zablahoželali nielen piesňami, ale aj blahoželaním, ktoré na konci koncertu prečítal Levko Dohovič. Zazneli v ňom okrem iného aj tieto slová: „Neveľa ukrajinských súborov sa môže pýšiť piatimi desiatkami rokov systematickej a nepretržitej činnosti na zahraničnom ukrajinskom umeleckom poli. Za také niečo patrí vedeniu aj a členom súboru hlboká poklona. Činnosť bratislavského Hudobno-dramatického súboru Tarasa Ševčenka môže slúžiť ako skvelý príklad pre zahraničné ukrajinské umelecké súbory predovšetkým v obetavej oddanosti osôb-fantastov pre ukrajinskú vec, ktorí bez akéhokoľvek nároku na materiálnu náhradu odovzdávajú svoj voľný čas pre ambasádorskú prezentáciu Ukrajiny na slávu a prestíž nášho trpiaceho, ale nepokoreného národa.“

Pobyt zboru Karpaty v Bratislave, sa rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, už tradične končil priateľským stretnutím a pohostením v záhrade rodiny Romana a Márie Rybákových, za čo im patrí veľké uznanie a úprimné poďakovanie.

Karpaty 2014