nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Ďalšie nezabudnuteľné vítanie nového roka podľa Juliánskeho kalendára

2020malanka tit

Viac ako sedemsto hostí vítalo na konci druhého januárového týždňa nový rok podľa Juliánskeho kalendára na dvoch nezameniteľných kultúrnych podujatiach – Novoročnom plese a Novoročnom koncerte Rusínov-Ukrajincov, ktorého organizátorom je už dlhé roky Ukrajinský národný zbor Karpaty a spoluorganizátorom mládežnícka organizácia „PLAST“ a Regionálna rada ZRUSR. V sobotu 11. januára sa v nádhernej sále Spoločenského pavilónu stretlo viac ako 360 hostí na 29. Novoiročnom plese – „Malančynom večere“, a v nedeľu 12. januára sa do posledného miesta naplnila sála Historickej radnice na jubilejnom 20. Novoročnom koncerte Rusínov-Ukrajincov. K veľkému úspechu oboch podujatí výrazne prispeli svojim programom aj hostia z Užhorodu – Zaslúžilý akademický Zakarpatský národný zbor.
FOTOGRAFIE Z NOVOROČNÉHO PLESU
FOTOGRAFIE Z NOVOROČNÉHO KONCERTU

„Malančyn večir“ rovnako ako v predchádzajúcich rokoch vďaka neúnavnej práci organizátorov na čele s riaditeľkou všetkých doterajších plesov Helenou Dohovičovou sa opäť stal nezabudnuteľnou udalosťou. Vo vestibule hostí melódiami ukrajinských kolied vítali hostí členovia orchestar Musica Iuvenalis. Medzi účastníkmi boli aj v tomto roku čestní hostia – starosta Mestskej časti Košice – Krásna Peter Tomko, starostka Malej Idy Jana Kallová, starostka Kurova Mária Špirková, splnomocnenec primátora mesta Košice pre vzťahy s Ukrajinou Eduard Buraš, riaditeľ košického Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Pavol Mutafov, dlhoroční sponzori Peter Hrinko a Ján Pituch, riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, predstavitelia Klubu Zemplínčanov a ďalší.
Ples otvoril umelecký program Zaslúžilého akademického Zakarpatského národného zboru, v ktorej odzneli vianočné koledy, ľudové piesne a samozrejme aj tance. Podľa tradície program ukončil „Hopak“, po ktorom tanečníci pozvali účastníkov plesu do prvého plesového valčíka. V závere umelecká vedúca užhorodského súboru Natália Petij – Potapčuk poďakovala umeleckému vedúcemu zboru Karpaty Levkovi Dohovičovi a hlavnej organizátorke Helene Dohovičovej za pozvanie do Košíc.
Moderátorky Ľudmila Garjanská a Zuzana Bobríková na začiatku poďakovali všetkým sponzorom, ktorí pomohli pri neľahkej príprave jedného z najstarších plesov v Košiciach. Slová vďaky im pri oficiálnom otvorení plesu vyslovila aj jeho riaditeľka Helena Dohovičová: „Stretávame sa tu ako jedna veľká rodina bez rozdielu národnosti a vyznania. Preto mi dovoľte z tohto miesta všetkým vám poďakovať za to, že prichádzate na náš ples spoločne privítať nový rok podľa Juliánskeho kalendára. Vaša účasť je pre nás veľkým impulzom k ďalšej práci, ktorá nie je jednoduchá.“ Do tanca hral Epilóg zo Svidníka. V druhom bloku programu účastníkov ľudovými piesňami potešili sólisti Zakarpatského zboru národný umelec Ukrajiny Petro Matij a Vasylyna Hoľanyč.
Zábava pokračovala aj po novoročnom prípitku, v ktorom všetko najlepšie do nového roka prítomným zaželali prítomní starostovia. Účastníkov potešili aj ceny v bohatej tombole, po vyžrebovaní ktorej hostia už tradične tancovali až do „bieleho rána“. Organizátori aj v tomto roku pripravili ples na vysokej úrovni a všetci účastníci odchádzali nadšení. A veľa z nich aj s nevyslovenou otázkou – aký bude jubilejný 30. „Malančyn večir“ v Košiciach v budúcom roku 2021.
Ubehlo len niečo viac ako dvanásť hodín a mnohí z účastníkov plesu sa stretli v sále Historickej radnice na jubilejnom 20. Novoročnom koncerte Rusínov-Ukrajincov. Koncert sa uskutočnil v spolupráci s Mestom Košice, pod záštitou primátora mesta Jaroslava Polačeka, ktorý spolu s viceprimátorkou Luciou Gurbaľovou v úvode koncertu zablahoželali prítomným k novému roku a odovzdali symbolické darčeky vedúcim Zaslúžilého akademického Zakarpatského národného zboru z Užhorodu. Lucia Gurbaľová vyslovila veľké poďakovanie zboru Karpaty za to, že v multinárodnostných Košiciach propagujú ukrajinskú kultúru a pripravujú nezabudnuteľné podujatia s vynikajúcimi súbormi a umelcami: „Nepochybujem o tom, že rovnako to bude aj na dnešnom koncerte.“
Program Zaslúžilého akademického Zakarpatského národného zboru z Užhorodu, ktorý v tomro roku oslavuje 75. výročie vzniku, priniesol všetkým prítomným nezabudnuteľný večer a jeden nz najkrajších programov posledných rokov. Zazneli koledy „Vozveselimsja“ a „koly jasna zvizda“, v celom svete známe vianočná piseň „Šcedryk, ščedryk“, ukrajinské a slovenské ľudové piesne, ale aj maďarská pieseň v podaní zboru a sólistov, ktoré publikum ocenilo búrlivým potleskom. Rovnako aj originálne choreografické spracovanie jednotlivých tancov, ako napríklad vokálno-choreografickej kompozície „Červená ruža“ z tancov národov, ktoré žijú na Zakarpatsku a slovenský ľudový tanec „Vasiľkove cifry“ vytlieskalo publikum dlhým aplauzom. Program ukončil ukrajinský „Hopak“ a novoročné vinše, po ktorých celá sála spolu s účinkujúcimi spievala „Mnohaja a blahaja lita“.

Karpaty 2014