nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Cena mesta Košice pre Levka Dohoviča

cena04Prvý májový týždeň mesto Košice, pri príležitosti výročia udelenia erbovej listiny kráľom Ludvíkom Veľkým v roku 1369, oslavuje Dni mesta Košice. Od roku 1994 je každoročne 7. mája ich súčasťou aj odovzdávanie ocenení, ktoré udeľuje mestské zastupiteľstvo na návrh mestskej rady, miestnych zastupiteľstiev, komisií mestského zastupiteľstva, komisií miestnych zastupiteľstiev, občianskych združení, vedeckých, športových i umeleckých inštitúcií významným osobnostiam a kolektívom, pôsobiacim na území mesta. Najvyšším ocenením je „Cena mesta Košice", ktorú udeľujú za „vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti". Na návrh poslancov mestského zastupiteľstva bola v tomto roku cena mesta pri príležitosti životného jubilea 80 rokov udelená aj umeleckému vedúcemu a dirigentovi Ukrajinského národného zboru Karpaty Levkovi Dohovičovi.
FOTOGALÉRIA

Cenu mesta Levkovi Dohovičovi odovzdali v sále Historickej radnice primátor Richard Raši a viceprimátori Renáta Lenártová a Martin Petruško. V texte odporúčania pre udelenie ceny Levkovi Dohovičovi sa uvádzalo: „Významnému predstaviteľovi ukrajinskej národnostnej menšiny Slovenska Levkovi Dohovičovi pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú aktívnu činnosť v kultúrno-spoločenskej oblasti, za propagáciu mesta na Slovensku a za hranicami. Ako štrnásťročný bol vo februári 1950 uväznený orgánmi sovietskej NKVD a ako politický väzeň strávil viac ako šesť rokov v stalinských GULAGoch. V roku 1957 sa presťahoval do Československa a od roku 1963 je jeho život spätý s východným Slovenskom. Spočiatku pôsobil v oblasti kultúry v Prešove a s Košicami ho spojilo pôsobenie pri ukrajinskom amatérskom dramatickom súbore DUMKA a pri ukrajinskom zbore Lastivka, ktoré v roku 1967 založil. Po tom, ako mu bola v roku 1971 z politických príčin zakázané pôsobenie v oblasti kultúry, sa spolu s rodinou presťahoval do Košíc. Pätnásť rokov pôsobil ako brigádnik v stavebníctve, na odbore výstavby Obvodného národného výboru v Košiciach. V našom meste sa dočkal aj návratu k práci so speváckymi zbormi, keď v rokoch 1979 – 1983 pôsobil ako umelecký vedúci Dievčenského speváckeho zboru Máj. V roku 1985 založil ukrajinský národný zbor Karpaty, ktorý je už tridsať rokov neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života mesta. V rokoch 1991 – 2001 bol dramaturgom a režisérom jedinečného Medzinárodného festivalu duchovnej piesne východného obradu, ktorý patril medzi najväčšie podujatia svojho druhu nielen v Košiciach. S ukrajinským zborom Karpaty v Košiciach pravidelne organizuje novoročné plesy a novoročné koncerty Rusínov-Ukrajincov, vianočné koncerty a mnohé ďalšie významné kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré sa v Košiciach tešia mimoriadnemu záujmu širokej verejnosti".

V roku 2002 získal Cenu mesta Košice aj Ukrajinský národný zbor Karpaty „Za dlhoročnú umeleckú činnosť, šírenie dobrého mena mesta Košice doma i v zahraničí a za zachovávanie hudobných tradícií Rusínov-Ukrajincov, za upevňovanie ekumenizmu a duchovné obohacovanie spoluobčanov".

Na záver slávnostného ceremoniálu odovzdávania cien zaspieval Ukrajinský národný zbor Karpaty dve hymnické piesne, Aká si mi krásna od Eugena Suchoňa a Modlitbu za národ Mykolu Lysenka.

Karpaty 2014