nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Najaktívnejšia základná organizácia ZRUSR hodnotila

zbory maliV klube Regionálnej rady ZRUSR v Košiciach sa v utorok 14. júna stretli na výročnej schôdzi členovia Základnej organizácie č.4 pri Regionálnej rade Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenska, ktorá je jednou z najaktívnejších v štruktúrach ZRUSR a členmi ktorej sú predovšetkým členovia Ukrajinského národného zboru Karpaty, vrátane členov mužskej speváckej skupiny Poľana, ich rodinní príslušníci a ďalší občania mesta Košice, priaznivci zboru Karpaty.
VIAC FOTOGRAFIÍ

Schôdza prebiehala v pracovnej, občas aj kritickej atmosfére. Správu o činnosti organizácie, ktorá má 74 členov, za obdobie od poslednej výročnej schôdze v roku 2012 pripravil umelecký vedúci zboru Karpaty Levko Dohovič a predniesla ju Svitlana Martyňuk, členka výboru Základnej organizácie č.4. „Okrem aktívnej účasti v spoločensko-kultúrnych aktivitách organizovaných Regionálnou radou ZRUSR v Košiciach, Centrálnou radou ZRUSR v Prešove, sa výbor a členovia ZO č.4 aktívne zúčastňujú aj na ďalších aktivitách v rámci národnostného života Rusínov-Ukrajincov a spolupracujú aj s ďalšími národnostnými menšinami v Košiciach. Rôznorodá činnosť členov ZO č.4 siaha ďaleko za hranice mesta, ale poznajú ju aj v zahraničí. Zameraná je predovšetkým na koncertnú činnosť zboru Karpaty a speváckej skupiny Poľana s cieľom šírenia kultúrnych hodnôt nášho národa v mnohonárodnostných Košiciach a v celom regióne, v ktorom žije národnostná menšina Rusínov-Ukrajincov. Spočíva najmä v príprave koncertov s rôznou tematikou a obsahom, aj s účasťou umeleckých súborov z Ukrajiny.“ Nezanedbateľnou časťou práce ZO č.4 je aj kultúrno-spoločenská činnosť. Počas hodnoteného obdobia, od poslednej výročnej schôdze 3.10.2012, Karpaty až doteraz uskutočnili 40 koncertov a vystúpení, a spevácka skupina Poľa 54 vystúpení, z toho 11 spoločných s Karpatami,“ uvádza sa okrem iného v správe o činnosti.
Po správe kontrolno-revíznej komisie, ktorú predniesla jej predsedníčka Jozefína Hupcejová, vystúpil v diskusii aj predseda Regionálnej rady ZRUSR Jozef Vook, ktorý vysoko ocenil odvedenú prácu ZO č.4 a vyslovil poďakovanie. Prítomných informoval o priebehu výročných schôdzí ostatných základných organizácií, hovoril aj o svojom pôsobení v predsedníctve Centrálnej rady ZRUSR. Ako ďalší v diskusi vystúpili Irena Andrejcová, Helena Dohovičová, Jaroslav Hospodár, Mária Pobehová. Okrem iného sa hovorilo aj o využití budovy v centre Košíc a otázkach nedostatku užšej spolupráce jednotlivých základných organizácií v Košiciach. Tieto otázky určite na jesennej konferencii Regionálnej rady ZRUSR aj budúcoročnom zjazde ZRUSR otvoria delegáti zvolení výročnou členskou schôdzou.
Po diskusii sa uskutočnili voľby výboru ZO č.4, ktorý je zároveň aj Výborom zboru Karpaty v zložení Helena Ličková, Helena Dohovičová, Oxana Hospodárová, Mária Hanková, Svitlana Martyňuk, Mária Matisová a Mária Pobehová. Kontrolno-revízna komisia bude v ďalšom volebnom období pracocať v zložení Jozefína Hupcejová, Jaroslav Hospodár a Daniela Kolarčíková.
Po oficiálnom ukončení schôdze, počas pohostenia, ktoré pripravili členovia zboru Karpaty, účastníci schôdze v neformálnej diskusii ešte dlho hovorili o problémoch v činnosti ZRUSR a všeobecne o problémoch rusínsko-ukrajinskej národnostnej menšiny.
SPRÁVA O ČINNOSTI

Karpaty 2014