nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Stáva sa aj také....

cernynaV nedeľu 25. októbra 2015 zavítal Ukrajinský národný zbor Karpaty do obce Cernina, aby v rámci realizácie projektu „Leť naša pieseň" svojim koncertom v rámci osláv „Mesiaca úcty k starším" potešil starších obyvateľov obce. Koncert sa uskutočnil vďaka pozvaniu starostky obce Heleny Madzinovej a poslancov obecného zastupiteľstva. Pred koncertom zboru Karpaty vystupovali deti z miestnej materskej školy a žiaci základnej školy. Žiaľ, program detí, s výnimkou piesní a jednej scénky, bol celý v slovenčine.

Scenár koncertu zboru Karpaty bol pripravený tak, aby prítomným divákom pripomenul bohaté hudobné tradície našich predkov a prostredníctvom vlasteneckých fragmentov z básní Alexandra Duchnoviča, Alexandra Pavloviča a Pavla Stefanivského znova rozvinúť úctu k buditeľom Rusínov-Ukrajincov a týmto spôsobom aspoň trochu aj národnú hrdosť. Zámer scenára sa podarilo naplniť. Publikum až prekvapujúco spontánne prijímalo jednotlivé čísla, niektoré piesne ako „Daj, že Bože dobryj čas", „Teče voda kalamutna" mnohí prítomní spievali spolu so zborom, a pri nádhernej interpretácii piesne „Verchovyno, maty moja" sólistom zboru Andrejom Ličkom, sa vo viacerých očiach zaleskli aj slzy. Veľký úspech mali aj piesne v podaní sólistov zboru, laureátov Makovickej struny, Márie Pobehovej a Tomáša Námešpetru, ale aj Márie Matisovej. Veľmi pekne diváci prijali aj pieseň „Tyša navkruhy" v podaní dua Svetklana Martyňuková a Štefan Dušík v sprievode gitary. Tematickú koncepciu programu Karpát výborne svojimi vstupmi doplnil aj moderátor a ľudový rozprávač Igor Latta „Kum Mačanka".
Po koncerte, počas bohatého pohostenia, sa rozvinul aj zaujímavý rozhovor na tému Rusíni-Ukrajinci medzi niektorými členmi zboru Karpaty a dedinskými „filozofmi", ale aj predsedom Rusínskej obrody v obci Cernina pánom Krajkovičom. Dospeli k záveru, že sa uskutočňuje neuveriteľná asimilácia rusínsko-ukrajinského obyvateľstva, a nedorozumenia medzi vedeniami Rusínskej obrody a ZRUSR sú vodou na mlyn a potvrdzujú príslovie: „Kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva." Na želanie pána Krajkoviča zaspievali Karpaty jeho obľúbenú ukrajinskú pieseň „Stojí dub, zelený...". Ďalší „tvrdý" Rusín sa domáhal „rusínskej" piesne „Rozprjahajte chlopci koni" a spýtal sa umeleckého vedúceho zboru:
- Vy ste pán dirigent, Rusín alebo Ukrajinec?
- Som taký istý Rusín ako vy, - zaznela odpoveď dirigenta. 
- Keď ste taký istý Rusín ako ja, tak prečo ste do našej obce priviezli ukrajinský zbor?!!
Aj také sa stáva...
Na rozlúčku zbor Karpaty zbor Karpaty starostke, kuchárkam a všetkým prítomným zaspieval „Mnohaja i Blahaja lita" . Koncert bol už druhým vystúpením Karpát v Cernine. Pred rokom zbor spieval v obci liturgické piesne na bohoslužbe a koncert kolied.

Karpaty 2014