nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Poďakovanie zboru Karpaty a jeho umeleckému vedúcemu

plagatPri príležitosti 30. výročia činnosti Ukrajinského národného zboru Karpaty a 80. narodenín jeho dirigenta Levka Dohoviča sa 18. októbra 2015 v gréckokatolíckom katedrálnom chráme v Košiciach uskutočnila slávnostná sv. liturgia, ktorej niektoré časti spieval zbor Karpaty. Liturgia bola odslúžená v staroslovienčine, rovnako ako každú nedeľu, zmenou oproti tradícii bolo, že čítanie z apoštolských skutkov a evanjelií odzneli rovnako v rusínsko-ukrajinskom nárečí, rovnako ako kázeň o. Kamila Drozda, za čo mu patrí úprimné poďakovanie. Za takýto skutok patrí poďakovanie aj celej košickej hierarchii.

Veľkým prekvapením nielen pre veriacich, ale aj pre zbor Karpaty, bola účasť Ukrajinského gréckokatolíckeho zboru o. Augustína Vološina z Užhorodského katedrálneho chrámu, vedeného Jaroslavom Kirlíkom, ktorý na striedačku s Karpatami tiež spieval v ukrajinčine niektoré časti sv. liturgie. Na konci bohoslužby o. Kamil Drozd odovzdal umeleckému vedúcemu zboru Karpaty Levkovi Dohovičovi pozdravný list preosvieteného Vladyku Milana Chautura, ktorý vladyka napísal pri príležitostí oboch výročí. Levko Dohovič vyslovil za toto uznanie poďakovanie košickému vladykovi, otcom Kamilovi Drozdovi a Pavlovi Bardzákovi a v svojom mene aj v mene zboru Karpaty poďakoval za dlhoročnú spoluprácu. Na záver obidva zbory zaspievali „Modlitbu za národ" ukrajinského skladateľa Mykolu Lysenka.

Karpaty 2014