nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Neopakovateľná atmosféra Vianoc s národnostnými menšinami

trad2015027Už deviatykrát sa v sobotu 19. decembra 2015 uskutočnil v zaplnenej sále Historickej radnice v Košiciach koncert s neopakovateľnou atmosférou vianočných sviatkov. Koncert „Vianočné tradície národnostných menšín v Košiciach" aj v tomto roku pri príležitosti najkrajších sviatkov roka pripravil Ukrajinský národný zbor Karpaty a mládežnícka organizácia „PLAST" v spolupráci s Regionálnou radou ZRUSR v Košiciach a Mestom Košice, pod záštitou primátora Mesta Košice a s finančnou podporou Úradu vlády SR z programu „Kultúra národnostných menšín 2015".
FOTOGALÉRIA BRANKA DOHOVIČA

Program koncertu začal tropárom „Roždestvo tvoje, Chryste Bože naš...", ktorý počas Vianočných sviatkov znie v ukrajinských cerkvách východného obradu na celom svete. Spolu s Karpatami ho stojac spievalo aj publikum. Rozhoreli sa vianočné sviece, rozsvietil sa vianočný stromček a moderátorky koncertu Mária Pobehová a Ľudmila Garjanská privítali vzácnych hostí, predsedu RR ZRUSR v Košiciach Jozefa Vooka, starostov a poslancov mestských častí mesta Košice a sponzorov zboru Karpaty, Máriu Olšavskú a Petra Hrinka. V podaní zboru Karpaty pod taktovkou Levka Dohvoiča odzneli koledy „Boh Predvičnyj", „Ščo to za predyvo" (sólo Svetlana Martyňuk, klavír Svjatoslav Dohovič) a „Radisť nam sja javyla". V prvej časti koncertu odznela aj koleda „Čarivna zirka" v podaní Svetlany Martyňuk a Štefana Dušíka.

Po zbore Karpaty scéna patrila deťom z maďarského folklórneho súboru „Rozmaring" z obce Seňa, ktoré pod vedením Alžbety Čurillovej pripravili publiku program v troch jazykoch – maďarskom, slovenskom a ukrajinskom. Svoje vystúpenie ukončili pastierskymi hrami.

Tradičným hosťom vianočného koncertu národnostných menšín je aj Ženský spevácky zbor Českého spolku v Košiciach vedený Oľgou Varínskou. V tomto roku česká národnostná menšina svoj program pripravila so sprievodom časti Mládežníckeho orchestra Musica Iuvenalis, dirigoval Karol Petróczi.

K vianočnej nálade zaplnenej sály prispela aj mužská spevácka skupina Poľana. Koledy a vinše zo Žakaroviec darovala prítomným moderátorka a sólistka zboru Karpaty Mária Pobehová.

Po nich vstúpili na scénu členovia mládežníckej organizácie „PLAST" a spevácko-dramatického súboru "Serdečko" z Prešova – Martina Svitoková, Radoslav Marek, Martin Ňachaj, Michal Sakmár, Juraj Mušinka, Michaela Mušinková a Ivana Svitoková, ktorí do Košíc priniesli „Betlehémsku hru" založenú na ľudových tradíciách Rusínov-Ukrajincov regiónu severovýchodného Slovenska. Rovnako ako Prešovčanov s veľkým zadosťučinením a spontánnym potleskom diváci ocenili aj vlastenecké koledy v modernej úprave v podaní ženského tria z obce Rešov v zložení Jana Adamišinová, Iveta Kosmáčová a Evelina Hvaťová.

Záverečný blok programu opäť patril zboru Karpaty a ukrajinským koledám „Nova radisť stala", Vselennaja veselysja", „Boh narodyvsja" s „Slava našym hospodarjam".
„Daj nam Bože, u ščasti, zdorovji prožyty od Roždestva do Novoho roku, od Novoho roku do Bohojavliňňa, od Bohojavliňňa do Voskresiňňa, od Voskresiňňa do Voznesiňňa, od Voznesiňňa do Svjatoho Ducha, od Svjatoho Ducha do sto lit! Na Mnohaja i blahaj lit!," zaznel v samotnom závere koncertu vinš pre všetkých prítomných, po ktorom scénu zaplnili všetci účinkujúci, aby zaspievali najznámejšiu vianočnú pieseň Tichá noc v štyroch jazykoch: Karpaty po ukrajinsky, Rozmaring po maďarsky, Ženský zbor Českého spolku po česky a nakoniec všetci spoločne po slovensky.

Vianočnú atmosféru koncertu už tradične umocnili aj drobné darčeky, ktoré od zboru Karpaty odovzdali každému divákovi Helena Ličková a Oxana Hospodárová. Na nádvorí Historickej radnice sa už tradične podával aj „Karpatský punč", ktorým prítomných pohostil Štefan Čabala s rodinou. Pri poháriku v priateľskej atmosfére sa okrem iného hovorilo aj o nezávideniahodnom stave života ukrajinskej národnostnej menšiny, ale zazneli aj úprimné slová vďaky a uznania organizátorom za udržiavanie tisícročných tradícií.

Karpaty 2014