nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Na pamiatku obetí hladomoru-genocídy na Ukrajine

holodomor2019 1mal holodomor2019 2mal holodomor2019 3mal

V nedeľu 24. novembra sa v areáli pravoslávneho chrámu v Prešove pri pamätnom kríži obetiam hladomoru – genocídy na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933 uskutočnila smútočná Panachída. Tradičnými účastníkmi sv. liturgie a panachídy za Zväz skautov „PLAST“ Ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku a za Ukrajinský národný zbor Karpaty boli Levko a Helena Dohovičovci, ktorí pri pamätnom kríži zapálili sviečku a položili kyticu.
„Vičnaja jim Pamjať“

Karpaty 2014