nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Krásne ohlasy z Ukrajiny

ohlasy malAko sa vyslovil doktor filológie Jaroslav Harasym, je ťažké predstaviť si Ukrajinca bez piesne, bez tej poslednej pevnosti, ktorá stále zjednocovala Ukrajincov... Naši bratia Ukrajinci zo Slovenska svojim koncertom v Ľvove už po mnohý raz potvrdili úprimnosť a pravdivosť týchto slov, ukázali, že nič tak nezjednocuje ukrajinský národ, ako pieseň...

Počas zájazdu navštívil v dňoch 20. - 23. októbra Ukrajinský národný amatérsky zbor Karpaty (Košice, Slovensko) pod vedením Levka Dohoviča dve haličské mestá – Ľvov a Ivano-Frankivsk. A 21. októbra sa o 18:30 na javisku Ľvovského Mestského palácu kultúry Hnata Chotkevyča uskutočnil koncert zboru Karparty, ktorý vystúpil spoločne s Haličským komorným zborom „Jevšan“ v sprievode mládežníckeho orchestra Musica Iuvenalis. Koncert sa začal uvítacou piesňou zboru, ktorej autorom je Levko Dohovič a ukrajinskou ľudovou piesňou „Daj že, Bože, dobryj čas“. Odzneli aj známe ľudové piesne ako „Mala ja frajira“, „Ivankova maty“, „Jaka to čudna hora“, ale aj autorské piesne: „Verchovyno, maty moja“, „Na močary syvyj koňu ne pasy“, ktorých zakarpatský kolorit a interpretácia bola pohladením duše každého z divákov.

„Perfektné! Nič iné sa povedať nedá. Je jednoducho neuveriteľné aký emotívny to bol koncert. Hoci program bol bohatý a trval takmer dve hodiny. Tie ale prešli rýchlo a nebadane. Keď so zaujatím počúvaš nádherný zbor a orchester, pochopíš, akí sú zahraniční Ukrajinci talentovaní a ako pamätajú na svoje korene a rodnú kultúru. Ďakujem vám za tento nádherný príboj energie, ktorým som sa určite nabila na dva či tri týždne. Najviac sa mi do pamäte vryl duet Karasja a Odarky z opery S. Hulaka – Artemovského „Záporožec za Dunajom“ nielen kvôli svojim krásnym vokálom, ale aj preto, ako sólisti Lucia Knoteková a Marián Lukáč rozohrávajú svoje úlohy, čo vyvoláva ešte silnejšie pocity. Bolo neuveriteľne zaujímavé a veselé sledovať ich.

Určite sa oplatí spomenúť aj emotívnu interpretáciu piesne „Reve ta stohne Dnipr šyrokyj“. Keď Levko Dohovič dirigoval, celá sála postojačky počúvala, a ja osobne som dokonca plakal. Veľké dojmy. Zaujímalo by ma, čo cíti samotný Levko Dohovič pri dirigovaní práve tejto piesne, pretože Ľudmila Garjanská pred ňou poznamenala, že „táto pieseň nechýbala na žiadnom koncerte, ktorý v svojom živote dirigoval Levko Dohovič.“ Natíska sa myšlienka, že práve táto pieseň má pre Levka Dohoviča osobitný význam a bolo by zaujímavé vedieť, čo cíti práve on.

Nemôže nespomenúť aj syna, Igora Dohoviča. Bože môj, keď diriguje, tak po tele behajú zimomriavky. Bol to úžasný zážitok sledovať a počúvať koncert. Levko Dohovič vychoval dobrých synov. Veľmi Vám ďakujem. Bolo to neuveriteľné. Hoci koncert trval len dve hodiny, vyvolal až neskutočné množstvo emócií. Ďakujem, ďakujem a ešte raz ďakujem. Jednoducho som sa do vašich kolektívov zamilovala. A osobitné poďakovanie patrí Levkovi Dohovičovi za koncert, emócie, rozhovory, príboj energie a za darovanie knihy s podpisom a venovaním!“ (dojmy študentky fakulty histórie Marty z koncertu).

Neobyčajným vrcholom koncertného programu boli úryvky z opery ukrajinského skladateľa a dramatika S. Hulaka-Artemovského „Záporožec za Dunajom“. Publikum najviac rozveselil , duet Karasja a Odarky majstrovský zaspievaný sólistami L. Knotekovou a M. Lukáčom. Dospelí deti, jednoducho celá sála boli neskutočne unesení a kričali „Bravo!“

Ale veľmi aktuálne boli aj skladby „Na Tarasovij hori“, „Večný revolucionár“ a celosvetovo známa pieseň „Reve ta sthne Dnipr šyrokyj“, ktoré majú pre ukrajinský národ na Ukrajine aj za jej hranicami obrovský význam. Sú to piesne, ktoré umocňujú jeho národného ducha a vieru vo svoju neprekonateľnú silu. „Reve ta stohne...“ spievalo publikum postojačky a so slzami v očiach spolu so zborom...

Koncert ukončila tradičná „Modlitba“ M. Lysenka a pieseň „Na vse dobre myli druzi“ autora Levka Dohoviča. Nádherný, prenikavý, úprimný... Tak si zapamätáme koncert zboru Karpaty na javisku Paláca kultúry H. Chotkevyča.

My, Ukrajinci Halyčyny, vám prinášame svoj úprimný obdiv a poďakovanie, predovšetkým za to, že tak horlivo milujete svoju vlasť a za jej hranicami robíte veľa pre jej dobro, za to, že do výšin vynášate a šírite nádhernú a mohutnú ukrajinskú pieseň... Za to sa pred Vami hlboko skláňame...!

Vasylyna Zabava

Karpaty 2014