nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

35 rokov s piesňami a úprimným slovom pre vďačné publikum

vitannaSKmal22. októbra 2020 uplynie 35 rokov odo dňa založenia Ukrajinského národného amatérskeho zuboru KARPATY, ktorý pôsobí pri Regionálnej rade ZRUSR v Košiciach. Iniciátorom a zakladateľom zboru je umelecký vedúci a dirigent Levko Dohovič.

Pri príležitosti spomínaného jubilea sa mal 8. 11. 2020 v košickom Dome umenia uskutočniť slávnostný koncert zboru a jeho hostí so sprievodom orchestra Musica Iuvenalis. V súvislosti s koronakrízou bol koncert predbežne preložený na mesiac marec 2021.

Potešte sa v týchto neľahkých časoch aspoň záznamom z koncertu spred piatich rokov, na ktorom KARPATY oslavovali 30. narodeniny.
30 ROKOV KARPÁT – VIDEO
35 ROKOV KARPÁT VO FOTOGRAFIÁCH


Zbor KARPATY je jediným ukrajinským zborom tohto zamerania na Slovensku. Reprezentuje piesňové bohatstvo Rusínov – Ukrajincov Slovenska a tiež celoukrajinské.

V repertoári zboru sú časti opery „Záporožec za Dunajom“ Semena Hulaka-Artemovského, vaudeville „Večornyci“ Petra Niščinského a viac ako 80 autorských a ľudových piesní z tvorby alebo v úprave ukrajinských skladateľov a skladateľov iných národov. Zbor prezentuje aj liturgické piesne skladateľov D. Bortňanského, M. Verbyckého, D. Sičinského, O. Košycja, I. Bilikovského, K. Stecenka, M. Lysenka a iných, ale aj koledy a vianočné piesne.

Počas 35 rokov činnosti uskutočnil zbor KARPATY aj so sprievodom sláčikového orchestra Musica Iuvenalis (umelecký vedúci a dirigent Igor Dohovič, dirigent opery Štátneho divadla Košice) okolo 500 koncertov a kratších vystúpení v desiatkach miest a obcí regiónu východného Slovenska, v Bratislave, ale aj za hranicami – v Rakúsku, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Na Ukrajine a v Českej republike.

Zbor KARPATY uskutočňuje aj aktívnu spoločensko – kultúrnu činnopsť. Okrem koncertov organizuje aj ďalšie podujatia v Košiciach – Novoročné plesy „Malančyni večory“ (29 ročníkov), Novoročné koncerty (20 ročníkov), Vianočné koncerty (13 ročníkov), koncerty v rámci Dní Ukrajiny v Košiciach (5 ročníkov). Realizoval aj koncerty v rámci Košického kultúrneho leta, Dní národnostných menšín v Košiciach, vianočné koncerty v rámci Košických rozprávkových Vianoc, vystúpenia pri príležitosti významných výročí osobností ukrajinského národa, pri príležitostí rôznych jubileí a osláv, ktoré organizoval Magistrát Mesta Košice a košické mestské časti a Regionálna a Centrálna rada ZRUSR. Zbor uskutočnil aj niekoľko koncertov na podujatiach organizovaných združením Feman. KARPATY boli aj spoluorganizátorom 14 ročníkov Medzinárodného festivalu duchovnej piesne východného obradu. Od roku 1991 až dodnes vedenie zboru zabezpečilo na týchto podujatiach účasť 128 umeleckých súborov z Ukrajiny, Poľska, Česka a Maďarska – viaceré z nich boli na Slovensku opakovane.

Svojou aktívnou činnosťou získal zbor KARPATY v mnohonárodnostných Košiciach prestížne miesto medzi súbormi ďalších národnostných menšín. Koncerty a ďalšie podujatia zboru sa tešia veľkej popularite, o čom svedčia zaplnené koncertné sály. Na vysokej úrovni je aj spolupráca KARPÁT s magistrátom a ďalšími inštitúciami mesta Košice, ktoré vysoko hodnotia činnosť zboru.
V roku 2005, pri príležitosti 20 rokov činnosti zboru, Ministerstvo kultúry a turizmu Ukrajiny udelilo zboru titul „Ukrajinský národný amatérsky zbor“ za „zachovanie, popularizáciu, propagáciu ukrajinskej kultúry a umenia za hranicami...“. V roku 2002 získal zbor Cenu mesta Košice „Za dlhoročnú umeleckú činnosť, reprezentáciu mesta Košice doma aj za hranicami, za zachovanie hudobných tradícií Rusínov-Ukrajincov, za ekumenizmus a duchovné obohatenie občanov mesta“. Ministerstvo vnútra SR ocenilo zbor striebornou medailou „Za aktívny cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou“. V roku 2010 zbor získal najvyššie ocenenie Národného osvetového centra v Bratislave, „Medailu Daniela Licharda“, „Za dlhoročnú umeleckú činnosť a zachovanie kultúrnych výdobytkov Rusínov-Ukrajincov Slovenska“.

Zbor KARPATY sa teší na stretnutie s priaznivcami na slávnostnom koncerte pri príležitosti 35. výročia založenia zboru 14. marca 2021.

Karpaty 2014