nazov plast2

Spomienka na hladomor na Ukrajine

IMG 7156Pri príležitosti výročia Hladomoru na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933 sa v nedeľu 23. novembra uskutočnila v Prešove slávnostná Panychída v Pravoslávnom katedrálnom chráme A. Nevského a pri pamätnom kríži pred chrámom. Jej organizátorom bol Generálny konzulát Ukrajiny v Prešove. Za Zväz skautov „PLAST" na Slovensku sa jej zúčastnili predseda Levko Dohovič a členka predsedníctva Helena Dohovičová, ktorí si položením kytice kvetov k pamätníku uctili pamiatku obetí hladomoru.
VIAC FOTOGRAFIÍ

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014