nazov plast2

Články

Členovia PLASTu neoddychujú

Ani počas leta členovia PLASTu neoddychujú. Počas posledného víkendu sa stretli v obci Kanaš pri Prešove. Zaoberali sa nielen dojmami s medzinárodného stretnutia „PrahUSS", ale aj novými vedomosťami, ktoré získali počas školenia pod vedením členov PLASTu z Ukrajiny na Zemplínskej Šírave. Získané znalosti sa Michaela a Juraj Mušinkovci snažili zaujímavou formou odovzdať ostatným. Hlavnou témou stretnutia bola aj príprava programu 17. Letnej školy ukrajinistiky a 19. Letného táboru „Karpaty 2014".

 1 2  3 

Na stretnutí sa zúčastnili Michaela Mušinková, Juraj Mušinka, Jaroslava Hrinková, Matúš Proner, Katarína Rozumyková, Miroslava Tančáková a Martin Ňachaj.
Účastníci stretnutia pripravili pre mladších aj starších zaujímavé poznávacie hry. Ich cieľom bude vzbudiť záujem detí o históriu Ukrajiny a kozáckeho hnutia. Deti sa ponoria do malej rozprávky plnej tajomnosti, pokladov, emócií a dojmov, ktorú pre nich pripravili.
Okrem toho sa na stretnutí hovorilo o patrónovi PLASTu sv. Jurajovi a porovnával osud PLASTu na Slovensku a Ukrajine. Vo voľnom čase sa venovali viazaniu uzlov. Samozrejme stretnutie sa nezaobišlo bez vychádzky do lesa a večernej vatry so spevom melodických ukrajinských streleckých piesní.
Počas posledného dňa stretnutie navštívili členovia vedenia PLASTu na Slovensku Helena Dohovičová, Roma Dohovič a Inna Rodovyč. Vyslovili podporu a poďakovanie za dôležitú prácu.

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014