nazov plast2

Stretnutie predstaviteľov skautských organizácií so štátnym tajomníkom ministerstva školstva

zustric ministerstvo titulka malPredstavitelia všetkých štyroch skautských organizácií pôsobiacich na Slovensku sa vo štvrtok 7. februára 2019 stretli so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Krajňákom. Zväz skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku na pracovnom stretnutí zastupovali členky vedenia PLASTU Helena Dohovičová a Mária Rybáková.

Predmetom stretnutia bola vzájomná diskusia k aktuálnym otázkam a výzvam skautských organizácií na Slovensku a spolupráci s MŠVVŠ SR v rámci aktuálnej výzvy potreby podpory mládeže v prevencii a ochrany pred radikálnymi silami pôsobiacimi na Slovensku, ale aj v celej Európe prostredníctvom aktivít mládežníckych organizácií. Na stretnutí bol prítomný taktiež riaditeľ odboru mládeže Ivan Hromada, ktorý informoval o doterajšom stave spolupráce a podpory aktivít skautských organizácii.
Na rokovaní vedúci predstavitelia Slovenského skautingu, Federácie skautov Európy - Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku (FSE), Zväzu skautov maďarskej národnosti a Zväzu skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej národnosti Slovenska priblížili informáciu o ich aktuálnom stave, súčasných aktivitách, vzájomnej komplementárnej spolupráci a možnostiach reflektovať na aktuálne výzvy v spoločnosti.

Na záver štátny tajomník Peter Krajňák ocenil prácu skautských organizácií odovzdaním pamätných poďakovaní za aktívnu činnosť a navrhol úzku spolupráci rezortu so skautskými organizáciami pri napĺňaní aktuálnych výziev v práci s mládežou s tým, že ďalšie stretnutie sa znovu uskutoční vo februári 2020.

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014