nazov plast2

Prvé kroky PLASTu v Prahe

plast praha1V týchto pre Ukrajinu ťažkých dňoch má čoraz väčšiu úlohu mládež – generácia, ktorá povcedie Ukrajinu správnou cestou. Práve všestrannej vlasteneckej výchove podľa zásad kresťanskej morálky sa už viac ako 100 venuje ukrajinská skautská organizácia PLAST.

PLAST pôsobí okrem Ukrajiny aj v mnohých krajinách sveta, v ktorých žijú Ukrajinci. V Čechách má obzvlášť zaujímavú históriu. V 20. a 30. rokoch minulého storočia v Prahe aktívne pôsobili študenti gymnázií a vysokých škôl, ktorí tu zakladali oddiely PLASTu a činnosť uskutočňopvali v krúžkoch PLASTu. Aktívne sa zúčastňovali rôznych podujatí, vrátane stretnutí za hranicami. Po druhej svetovej vojne sa zmienky o činnosti PLASTu v Prahe vytratili. Až doteraz...

plast praha2   plast praha3   plast praha4

Prvým stimulom sa stala medzištátne stretnutie PLASTu „PrahUSS", ktorú zorganizovali členovia PLASTu v Poľsku na konci mája minulého roka. Táto udalosť bola venovaná 100. výročiu založenia prvej légie Ukrajinských Sičových Strelcov a neostala bez odozvy.

V júni toho istého roka sa „junačka" Natália Dubanevyč stala oficiálne členkou „PLASTu (prychyľnyca). Novoprijatá členka PLASTu spolu so študentmi členmi PLASTu Jurajom a Michaelou Mušinkovou a Mykolo Netrebkom začali pracovať na obrode PLASTu v Čechách, ktorá by nadviazala na tradície medzivojnového obdobia.
Ich prvé kroky viedli do Ukrajinskej sobotnej školy „ERUDIT", kde sa 20. decembra 2014 pripojili k oslavám sviatku sv. Mikuláša a pre deti pripravili niekoľko zaujímavých hier. Pri tejto príležitosti je potrebné vysloviť úprimné poďakovanie riaditeľke školy Márii Havryľuk a pedagogickému zboru za úprimné prijatie a podporu.

Členovia PLASTu v Prahe boli aktívni aj počas Vianoc. Stalo sa dobrou tradíciou skautov z rôznych krajín sveta roznášať počas vianočného času do každej domácnosti Betlehémsky oheň mieru a takýmto spôsobom spájajú srdcia ľudí. Tohto roku zavítalo teplo Betlehémskeho ohňa aj do príbytkov Ukrajincov v Čechách. Oficiálne odovzdanie ohňa sa uskutočnilo 6. januára 2015 v kaplnke sv. Mikuláša na Rooseveltovej 29. Prítomní si zapaľovali sviečky, aby oheň mieru, porozumenia a dobra zaplápolal aj na ich vianočnom stole.

Pri príležitosti 201. výročia narodenia Tarasa Ševčenka 7. marca tohto roka členovia PLASTu opäť zavítali do pražskej Ukrajinskej sobotnej školy „ERUDIT". Po peknom kultúrnom programe, ktorý pripravili učitelia spolu so žiakmi, pripravili členovia PLASTu zaujímavý „Ševčenko – quest". Deti si prostredníctvom hry overili svoje znalosti o Ševčenkoci a dozvedeli sa mnoho zaujímavého z jeho života. V príjemnej atmosfére sa k hre neraz pripojili aj učitelia a tak všetci veľmi pekne strávili tento sviatočný čas.

Aké sú plány do budúcnosti? Začať systematickú prácu s deťmi. Už čoskoro pôjdu členovia PLASTu v stopách prvého skauta a srdečne pozývajú všetkých chlapcov a dievčatá na svoje každotýždenné stretnutia!

Praha, 7. marca 2015
St.pl. Michaela Mušinková

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014