nazov plast2

Jubilejný zjazd zvolil nové vedenie „PLASTu“

predseda a podpredsedaPočas letného tábora „Karpaty 2021“ sa 30. júla uskutočnil aj jubilejný 10. Zjazd Zväzu skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej mládeže na Slovensku. Kvôli pandémii koronavírusu boli jeho delegátmi len účastníci tábora. Uskutočnil sa žiaľ bez účasti predsedu Levka Dohoviča, ktorému počas tábora jeho účastníci posielali množstvo pozitívnej energie do košickej nemocnice.

Práve Levka Dohoviča, hlavného iniciátora znovuobnovenia činnosti „PLASTu“ na Slovensku a spoluzakladateľa organizácie, na čele ktoej stál od jej vzniku v roku 1991 zvolili delegáti za čestného predsedu PLASTu. Zároveň v uznesení poverili nové predsedníctvo vypracovaním návrhu na udelenie Levkovi Dohovičovi Rádu sv. Juraja v striebre, jedného z najvyšších vyznamenaní celosvetovej ukrajinskej skautskej organizácie „PLAST“.

Novým predsedom „PLASTu“ na ďalšie volebné obdobie sa stala Xénia Rybáková z Bratislavy, dlhoročná hlavná vedúca letných táborov, do funkcie podpredsedu delegáti zvolili Svjatoslava Dohoviča z Košíc. Vo funkcii hospodára bude aj naďalej pôsobiť Helena Dohovičová, členom predsedníctva pre zahraničné vzťahy bude Vladimír Kravec. Hlavnými vedúcimi jednotlivých vekových skupín sa stali – Bibiana Bujdošová pre „novactvo“, Dávid Janko pre „junactvo“, Bohdan Dohovič pre „staršych plastuniv“ a Marta Kákoni pre „plastuniv-senioriv“. Predsedom kontrolnej komisie ostala Mária Rybáková, jej členmi sa stali Аneta Morozová a Jakub Gontkovský.

Základným cieľom „PLASTu“ v nasledujúcom období je rozšírenie celoročnej činnosti oddielov. V súčasnosti pracujú dva „roje“ mladších skautov v Košiciach, začať by mala činnosť oddielov pri Nedeľnej ukrajinskej škole v Bratislave a obnoviť sa aj činnosť oddielov v Prešove. Nové vedenie sa bude snažiť zapojiť do činnosti organizácie aj členov „PLASTu“ v Ukrajine z radov ukrajinských študentov na vysokých školách na Slovensku. Zintenzívniť by sa mala aj spolupráca s organizáciami „PLASTu“ na Zakarpatsku a v Rakúsku.

UZNESENIE 10. ZJAZDU


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014