nazov plast2

Čarovná vianočná atmosféra s národnostnými menšinami v Košiciach

2019tradyciji uvod mUž trinástykrát priniesol v sobotu 14. decembra Ukrajinský národný zbor Karpaty a jeho hostia do preplnenej sály Historickej radnice v Košiciach (viac ako 400 divákov, rovnako ako počas predchádzajúcich 12 ročníkov) čarovnú atmosféru Vianoc. Koncert „Vianočné tradície národnostných menšín mesta Košice“ bol v tomto roku venovaný aj 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorá v roku 1989 priniesla národom Československa možnosť slobodne prezentovať a zachovávať tradície spojené s náboženskými sviatkami. Koncert, ktorý bol súčasťou programu Košických rozprávkových Vianoc sa uskutočnil pod záštitou primátora Mesta Košice Jaroslava Polačeka.
FOTOGALÉRIA

Hlavným organizátorom koncertu bol Ukrajinský národný zbor Karpaty, spoluorganizátormi košická Regionálna rada ZRUSR, Zväz skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku v spolupráci s Mestom Košice. V sále boli prítomní aj čestní hostia: riaditeľ Okresného úradu sociálnych vecí a rodiny Pavol Mutafov, vedúca krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Zuzana Mihályová, predstavitelia národnostných menšín a Klubu Zemplínčanov v Košiciach, regionálni, mestskí a miestni poslanci.
Zazneli zvony, rozsvietil s vianočný stromček, zahoreli vianočné sviečky v rukách členov zboru Karpaty, ktorí s koledou „V Viflejemi novyna“ stredom sály vstúpili na scénu. „З Різдвом Христовим і Новим роком, най Вам щастить за кожним кроком, най у Вашій хаті радість панує, Христос рожденний мир Вам дарує!“ vianočným vinšom privítala prítomných moderátorka Ľudmila Garjanská, moderátorka Mária Pobehová privítala publikum týmito slovami: „Stretávame sa v tejto historickej radnici ako jedná veľká rodina bez rozdielu vierovyznania, národnosti, veku, aby sme sa pred nadchádzajúcim štedrým večerom aspoň na chvíľku odpútali od nákupov a každodenných materiálnych starosti, aby sme pri počúvaní prekrásnych melódii kolied rôznych národov nabrali viac duchovných síl, pokoja, porozumenia a lásky, ktoré nám pomôžu naplniť naše predsavzatia.“ Po dvoch koledách „Boh Predvičnyj“ a „V Viflejemi dnesj Maria“ v podaní Karpát pod taktovkou umeleckého vedúceho Levka Dohoviča, si prítomní minútou ticha uctili pamiatku nebohému Štefanovi Čabalovi, dlhoročnému priaznivcovi zboru Karpaty, ktorý od prvého vianočného koncertu a na ďalších podujatiach zboru Karpaty aktívno pomáhal v ich organizácii. V prvej časti koncertu ešte v podaní Karpát odzneli koledy „Po vsjomu svitu“ a „Radisť nam sja javyla“, dirigoval Svjatoslav Dohovič. A koleda „V jaslach ležyť“, ktorú zaspievali sólisti zboru Karpaty Helena Vološinová a Andrej Hapšták.
Už druhýkrát bola hosťom vianočného koncertu Karpát folklórna skupina Živena z Moldavy nad Bodvou, v ktorej podaní odzneli štyri koledy vo východoslovenskom nárečí. Českú národnostnú menšinu už tradične reprezentoval Ženský zbor Českého spolku v Košiciach pod vedením zbormajsterky Moniky Tomčákovej, ktorí priniesol vianočné piesne „Vánoční magnét a střelec“, „O narození Pána Krista“, „Vánoční rosička“ od skladateľa Adama Michnu z Otradovic zo 17 storočia a českú ľudovú koledu „Dej Bůh štěstí“ v úprave Pavla Borovku. Po nich na scénu prišli takmer každoroční hostia – mužská spevácka skupina Poľana pod vedením Jaroslava Dirgu s koledami „Try slavniji cari“ a „Vo strani judejskoj“. Koncert si už nemožno predstaviť bez vianočného pozdravu zo spišskej obce Žakarovce, ktoré každoročne prináša dlhoročná sólistka a moderátorka zboru Karpaty Mária Pobehová.
Najväčším potleskom prítomní ocenili programový blok, ktorý patril najmenším umelcom. Otvoril ho detský folklóny súbor „Serdečko“, ktorý už dvadsať rokov pôsobí pri Spojenej škole Tarasa Ševčenka v Prešove, ktorého darčekom bolo vianočné pásmo „Kažete sja veselyty“. Zakladateľkou a vedúcou súboru je Iveta Svitková, ktorej patrí úprimné poďakovanie za to, že pod jej vedením v súbore vyrastajú milovníci a propagátori ukrajinského folklóru. Najmladším účinkujúcim koncertu bol Natálka Borovská z Košíc, ktorá je tohtoročnou laureátkou regionálneho kola prehliadky Makovická struna. Ľudovému spevu sa venuje od 5 rokov. Je členkou detského folklórneho súboru Železiarik, kde tancuje, spieva a hrá na akordeóne. Ľudovú pieseň „Išla by ja išla“, s ktorou vyhrala Makovickú strunu v Košiciach a koledu „Koly jasna zvizda“ so sprievodom akordeonistu Jaroslava Dirgu ocenilo publikum búrlivým potleskom.
Na začiatku záverečnej časti koncertu zaznela maďarská koleda v podaní sólistov zboru Karpaty Štefana Dušíka a Márie Pobehovej. «Прийшли сьме Вам, чесний газдо і газдиньо, прийшли сьме Вам віншувати, із серця, із щирого, щастя і здрав’я зажелати!» zavinšovala moderátorka Ľudmila Garjanská pred posledným blokom programu, ktorý opäť patril zboru Karpaty a ukrajinským koledám – „Nebo i zemľa“, dirigovala zbormajsterka Svetlana Martyňuková, „Čudesna zirka“, sólo spievali Svetlana Martyňuková a Štefan Dušík, „Staň Davyde“, „S nami Boh“, sólisti Tomáš Námešpetra a Andrej Ličko a „Slava Našym hospodarjam“ pod taktovkou Levka Dohoviča.
V samom závere prišli na javisko všetci účastníci programu Vianočného koncertu, aby zaspievali najznámejšiu vianočnú pieseň Tichá noc v troch jazykoch – Karpaty po ukrajinsky, Ženský zbor Českého spolku po česky a nakoniec všetci spolu po slovensky. Na klavíri sprevádzal Svjatoslav Dohovič, dirigovala Svetlana Martyňuková.
Po koncerte každý z divák už tradične dostal malý vianočný balíček, ktorý vďaka sponzorom pripravili členky zboru Karpaty. Na nádvorí Historickej radnice Karpaty všetkých už trinástykrát pohostili pohárom „Karpatského punču“ od sponzora Petra Hrinka.
Pri punči v priateľskej atmosfére opäť zneli ukrajinské koledy a od divákov aj úprimné slová vďaky a uznania organizátorom za udržiavanie tisícročných vianočných tradícií.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014