nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Karpaty si na Dňoch Ukrajiny pripomenuli významné jubileá

dniukrajiny2018 uvod malUkrajinský národný zbor Karpaty si spolu so svojimi hosťami už štvrtýkrát v rámci programu Dní Ukrajiny v Košiciach pripomenul v sobotu 21. apríla jubileá a výročia významných osobností a významné dátumy histórie Rusínov-Ukrajincov. Program koncertu, ktorého scenár pripravil Levko Dohovič, netvorili len hudobné čísla, ale aj zaujímavý sprievodný text o jednotlivých výročiach, jubileách a historických udalostiach. „Národ, ktorý nepozná svoju históriu, neváži si svoje tradície a svoje významné osobnosti – je odsúdený na zánik,“ znelo motto koncertu, ktorý sa uskutočnil s finančnou podporou Fondu na podporu národnostných menšín „Kult minor“ a v spolupráci s Občianskym združením Feman, ktoré je organizátorom Dní Ukrajiny (pokračovanie článku - klikni na čítať ďalej).

FOTOGALÉRIA

V programe koncertu "Ctíme si naše tradície a významné osobnosti“ účinkovali okrem zboru Karpaty a jeho sólistov Svetlany Martyňukovej, Márie Pobehovej, Andreja Lička, Štefana Dušíka, Andreja Hapštáka a Jozefa Prusáka aj mládežnícky orchester Musica Iuvenalis, sólisti opery Štátneho divadla Košice Marián Lukáč a Maksym Kutsenko, členovia košického krúžku skautskej organizácie „PLAST“ Emka Nogová, Barborka a Jarmilka Diňové, Katka Kundrátová, Katka Planetová a Branko Dohovič a sólista Marek Mochnáč z Prešova s akordeonistom Igorom Kretom.

„Chrystos voskrese“ – „Voistynu“ voskrese“. Týmto tisícročným pozdravom, ktorým sa okrem Rusínov-Ukrajincov nemôže pochváliť žiadny iný národ, otvorili koncert moderátorky večera Ľudmila Garjanská a Mária Pobehová. Dva týždne pred koncertom Rusíni-Ukrajinci slávili Veľkú noc podľa Juliánskeho kalendára. A tak na začiatku koncertu odznela skladba „Chrysto voskrese“ v úprave Dmytra Bortňanského. V úvode slávnostného koncertu sa prítomným prihovoril predseda OZ Feman a hlavný organizátor Dní Ukrajiny Eduard Buraš. „Ukrajina je našim najbližším susedom. Susedia musia mať dobré vzťahy. Ukrajiny potrebuje nás, ale aj my potrebujeme Ukrajinu. Zbor Karpaty je časťou Ukrajiny v Košiciach už viac ako tri desiatky rokov a preto si bez neho a bez tohto slávnostného koncertu nemožno predstaviť Dní Ukrajiny v Košiciach,“ povedal E. Buraš.

Prvé hudobné čísla programu „Otče náš“ Mychajla Verbyského a „Dostojno jesť“ Dmytra Bortňanského, boli venované dvom veľkým svätým mučeníkom, blahoslavenému Petrovi Pavlovi Gojdičovi, gréckokatolíckemu biskupovi, ktorý sa narodil pred 130 rokmi a biskupovi Vasiľovi Hopkovi. Duchovné piesne v podaní zboru Karpaty pod taktovkou Svetlany Martyňukovej a Svjatoslava Dohoviča odzneli aj pri príležitosti ďalších výročí – 235 rokov od narodenia filozofa, básnika a kultúrno-spoločenského dejateľa Vasiľa Dovhovyča, 1150 rokov od chvíle, kedy rímsky pápež na návrh sv. Cyrila a Metoda v roku 868 schválil staroslovienčinu ako štvrtý liturgický jazyk a 200 rokov od ustanovenia Gréckokatolíckej eparchie v Prešove v roku 1818.

Na koncerte si prítomní pripomenuli aj 215. výročie narodenia národného buditeľa Rusínov-Ukrajincov Alexandra Duchnoviča, ktorý bol spolu s ďalším významným predstaviteľom Rusínov-Ukrajincov Adolfom Dobrianským pred 155 rokmi spoluzakladateľom Matice slovenskej. Ich vplyv sa odzrkadli v nápise v cyrilike v erbe tejto organizácie. Duchnovičovi bol venovaný ďalší hudobný blok, v ktorom odznela ľudová balada „Koly murovaly bilu Makovycju“ v podaní Karpát a dve známe piesne o rodom kraji „Tam, de Beskydy Karpaty“ a „Oj, čom, čom, zemle moja“ v podaní Mareka Mochnáča z Prešova, ktorého na akordeóne sprevádzal Igor Kreta.

Významným dátumom histórie je aj 90 rokov od vzniku ukrajinskej skautskej organizácie „PLAST" na Prešovsku. Jej zakladateľom bol v roku 1928 profesor gréckokatolíckeho učiteľského seminára v Prešove o. Joann Kizák. Komunistický režim činnosť „PLASTu“ zakázal a organizácia bol opäť obnovená v roku 1991. Medzi jej najvýznamnejšie aktivity patria každoročné letné stretnutia mládeže. Doteraz bolo zorganizovaných 22 letných táborov a 20 škôl ukrajinistiky, na ktorých sa zúčastnilo 2 522 detí a mladých ľudí. Uvedomujúc si, že mládež je našou budúcnosťou, boli súčasťou programu aj členovia „PLASTu“. Zaplnená sála košických „Kasární-Kulturpark“ s veľkým nadšením prijala obľúbené táborové piesne „Otaman“ a „Oj, čorna, ja sy čorna“ v podaní členov košického krúžku „PLASTu“ a účastníkov letných stretnutí.

Ukrajinský zbor Karpaty, tak ako Ukrajinci na celom svete, si každý rok pripomína aj Tarasa Ševčenka. Aj preto bola časť programu slávnostného koncertu venovaná aj tomuto básnikovi, umelcovi – géniovi ukrajinského národa, ktorého prorocké slová sú aktuálne dodnes. Pieseň „Po dibrovi viter vyje“ spievali členky „PLASTu“ Barborka Diňová a Emka Nogová s klavírnym sprievodom Svjatoslava Dohoviča. Tarasovi Ševčenkovi bola venovaná aj pieseň „Jichav kozak za Dunaj“ v podaní zboru Karpaty so sólistkou Svetlanou Martyňukovou a pieseň „Taka jiji doľa“ v podaní tria zboru Karpaty v zložení Svetlana Martyňuková, Mária Pobehová a Štefan Dušík. Na počesť „Kobzara“ odznela aj známa pieseň „Oj, zijšla zorja“, v ktorej sólo spievali Andrej Ličko a Jozef Prusák a pieseň „Na Tarasovij hori“.

V druhej časti koncertu sa k zboru Karpaty pripojil aj mládežnícky orchester Musica Iuvenalis, ktorého umeleckým vedúcim je Igor Dohovič, dirigent opery Štátneho divadla Košice. Sólisti opery Marián Lukáč a Maksym Kutsenko uviedli árie „Ombra mai fu“ Georga Friedricha Händla a áriu Figara z opery Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svadba. V podaní zboru a orchestra v ďalšej časti koncertu zazneli ľudové piesne „Horila sosna“ - sólo Mária Pobehová, „Na močary syvyj koňu ne pasy“ - sólo Tomáš Námešpetra a Andrej Hapšták, „Mala ja frajira“ a „Verchovyno maty moja“ - sólo Andrej Ličko.

205. výročiu narodenia skladateľa Semena Hulaka-Artemovského venovali Karpaty spolu s Musicou Iuvenalis Modlitbu z jeho opery „Záporožec za Dunajom“, ktorú prvýkrát inscenovali pred 155 rokmi v roku 1863 v Petrohradskej kráľovskej opere. Sólo spieval Tomáš Námešpetra.

Búrlivý potlesk a silný emocionálny zážitok priniesla divákom v závere slávnostného koncertu aj pieseň na slová Tarasa Ševčenka „Dumy moji, dumy moji“ v podaní sólistov opery Mariána Lukáča a Maksyma Kutsenka v sprievod orchestra Musica Iuvenalis.

Moderátorka Ľudmila Garjanská ukončila koncert slovami: „Подай, Господи, організаторам і учасникам програми, вам усім у цьому залі, але й усім добрим людям на світі – щастя, здоров’я, любові та успіхів у житті a Україні мир на Многая і благая літа.“

„Modlitbu za národ“ Mykolu Lysenka v podaní zboru Karpaty a orchestra Musica Iuvenalis pod taktovkou umeleckého vedúceho Karpát Levka Dohoviča si zaplnená sála vypočula postojačky.

Na záver prinášame ocenenie jednej z diváčok koncertu Ľubice H: "Veľmi pekne ďakujem za nádherný hudobný zážitok. Boli ste super. Až 3x ste ma rozplakali. Toľká neha a vrúcnosť, to iba skala nepocíti... A s orchestrom - profíci. To už hej. Držím vám palce."

 

 

 

 

 

 

Karpaty 2014