nazov karpaty

Kronika života politického väzňa č 2A 424

thumb kniha
Objednávky

helena@dohovic.com

 

Jazyk

 uask

 

Staňte sa našimi priateľmi na

facebook

Počet prístupov od 4.8.2009

Vsevjednom.cz

Karpaty na jubilejných Dňoch Ukrajiny 2019 v Košiciach

dni ukrajiny 2019 hlavna malPosledné aprílové dni patrili v Košiciach už piatemu ročníku Dní Ukrajiny, ktoré pod záštitou mesta Košice organizuje Občianske združenie Feman. Od druhého ročníka sú súčasťou ich programu aj slávnostné koncerty Ukrajinského národného zboru Karpaty a jeho hostí s názvom „Ctíme si naše tradície a významné osobnosti. Štvrtý koncert sa uskutočnil v piatok 26. apríla v sále košickej Historickej radnice. Organizátorom koncertu bolo Občianske združenie KARPATY KOŠICE s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULT MINOR. Spoluorganizátormi boli Regionálna rada ZRUSR v Košiciach a Zväz skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku.
FOTOGALÉRIA

Na začiatku koncertu moderátorky Ľudmila Garjanská a Mária Pobehová pozvali na pódium námestníčku primátora mesta Košice Luciu Gurbaľovú a hlavného organizátora Dní Ukrajiny, riaditeľa občianskeho združenia Feman Eduarda Buraša, ktorí slávnostný koncert otvorili. Lucia Gurbaľová vyzdvihla činnosť zboru Karpaty v Košiciach a zaželala všetkým prítomný skvelý umelecký zážitok. Eduard Buraš poďakoval zboru Karpaty za to, že každoročne nielen pomáha organizovať Dní Ukrajiny v Košiciach, ale svojimi slávnostnými koncertmi prispieva aj do kultúrneho programu podujatia. Medzi čestnými hosťami koncertu v sále Historickej radnice boli aj námestník primátora mesta Košice Marcel Giboda, starostka mestskej časti Košice nad Jazerom Lenka KOvačevičová, predseda RR ZRUSR Jozef Vook, dlhoročný sponzor zboru Karpaty Peter Hrinko s manželkou a hostia z Ukrajiny.

Prvou osobnosťou, ktorej bol venovaný program koncertu bol gréckokatolícky farár a národný buditeľ Alexander Pavlovič. V tomto roku si pripomíname 200. výročie jeho narodenia. Na počesť rodáka z obce Šarišské Čierne, ktorý celú svoju činnosť spojil s neľahkým osudom biedneho rusínskeho národa pod Makovicou zazneli tri piesne – ľudová pieseň na slová Pavloviča „Koly murovaly bilu Makokovycju“ v podaní zboru Karpaty – dirigoval Svjatoslav Dohovič, zbor Karpaty zaspieval aj pieseň „Poľana, Poľana“ – dirigovala Svetlana Martyňuková. Pieseň „Tot kružľovskyj valal“ zaspievala laureátka Makovickej struny a dlhoročná sólistka zboru Karpaty Mária Pobehová so sprievodom akordeonistu Igora Kretu.

Medzi významných jubilantov roku 2019, ktorých rodným krajom je región severovýchodného Slovenska, je aj profesor, právnik a štátnik Michal Baľuďanský, ktorý sa narodil pred 250 rokmi v rusínskej obci Vyšná Olšava a bol zakladateľom a prvým rektorom Sankt-Peterburgskej univerzity. Na jeho počesť Karpaty pod vedením zbormajsterky Svetlany Martyňukovej zaspievali dve ľudové piesne, „Hory naši, Hory naši“ a „Čerez pole šyrokoje“. Po nich už publikum búrlivým potleskom privítalo na scéne prvého hosťa zboru Karpaty, populárnu speváčku ľudových piesní Máriu Mačoškovú, ktorá podľa špecializovaného webového portálu patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti kultúrneho života na Slovensku. Svojmu krajanov Baluďanskému venovala dve piesne – „Mamko moja ľuba“ a „Takusj ňa mamočko“, ktoré sú aj vďaka jej interpretácii známe na celom Slovensku. Aj ju na akordeóne sprevádzal Igor Kreta. Prvú časť koncertu ukončili dve slovenské priesne, ktorými zbor Karpaty vzdal hold slovenskému národu – Z Východnej dievčatá (dirigoval Svjatoslav Dohovič) a Aká si mi krásna skladateľa Eugena Suchoňa, ktorú dirigoval umelecký vedúci a dirigent zboru Karpaty Levko Dohovič.

V druhej polovici koncertu na javisku prišla aj časť mládežníckeho orchestra Musica Iuvenalis, ktorý už takmer tri desiatky rokov spolupracuje so zborom Karpaty. Pod taktovkou umeleckého vedúceho orchestra zaznel duet z opery Giacoma Pucciniho Bohéma v podaní ďalších hostí koncertu, sólistov košickej opery Mariána Lukáča a Maksyma Kutsenka.

„V tomto roku si pripomíname aj 80. výročie vyhlásenia Karpatskej Ukrajiny. Vzdajme hold hrdinom „Krasnoho poľa“ neďaleko Chustu. «У Карпатах грали бойові гармати... Січ Карпатська вийшла, щоб перемагати!... Поклонімся, браття, їх стрілецькій честі... Досить, досить туги, досить сліз кривавих! Це вони здобули нинішню державу!» - týmito slovami moderátorka Ľudmila Garjanská uviedla ďalšie číslo programu, pieseň „Karpatski sičovyky“ v podaní zboru Karpaty so sprievodom Musicy Iuvenalis.

Ďalší blok koncertu bol venovaný dirigentovi, skladateľovi populárnych piesní a zberateľovi piesní ľudových Jurajovi Cimborovi, od ktorého narodenia uplynulo v tom roku 100 rokov. Kto iný by mohol krajšie pripomenúť jubilanta ako Mária Mačošková, ktorá rovnako ako Cimbora bola niekoľko desaťročí neoddeliteľnou súčasťou Poddukelského ukrajinského ľudového súboru a pre ktorú Cimbora napísal nemálo piesní. V sprievode Igora Kretu zazneli v podaní Márie Mačoškovej piesne „Keď ňa moja mamka“ a „Pyla ja palinku“, ktoré spolu s ňou spievalo aj publikum. Blok uzavrela jedna z najpopulárnejších Cimborových piesní „Ej, hoj, tili, tili, tili“ v podaní zboru Karpaty v sprievode Musicy Iuvenalis a so sólistami Máriou Mačoškovou a Andrejom Ličkom.

Časť programu koncertu „Ctíme si svoje tradície a významné osobnosti“ je každoročne venovaná aj Tarasovi Ševčenkovi, ktorého 205. výročie narodenia si v tomto roku pripomínajú Ukrajinci na celom svete a ktorého prorocké slová sú aktuálne dodnes. Na počesť génia ukrajinského národa Tarasa Ševčenka, zazneli piesne „Oj chodyv čumak“ a Oj zijšla zorja“ v podaní Karpát so sólistami Tomášom Námešpetrom, Jozefom Prusákom a Andrejom Ličkom. Sólista a bandurista Maksym Kutsenko venoval „Kobzarovi“ pieseň „Oj u poli nzvka“, a spolu s Mariánom Lukáčom, v sprievode bandury a orchestra Musica Iuvenalis, zaspievali aj pieseň „Oj, po hori roman cvite“. Ďalej v sprievode orchestra zaznelo aj nesmrteľné „Reve ta stohne Dnipr šyrokyj“ v podaní zboru Karpaty a dua Maksym Kutsenko a Marián Lukáč. Túto známu hymnickú pieseň si publikum vypočulo postojačky.

Dni Ukrajiny v Košiciach sa v tomto roku uskutočnili v čase, v ktorom kresťania východného obradu slávia Veľkú noc podľa Juliánskeho kalendára a všade, kde žijú Rusíni-Ukrajinci sa ľudia zdravia tisícročným pozdravom „Chrystos voskres – Voistynu voskres“, ktorý sa zrodil jedine v kolíske ukrajinského národa, Kyjevskej Rusi. A tak pred koncom programu odznela aj jedna z mnohých úprav veľkonočného tropara „Chrystos Voskrese“ a všetci prítomní po koncerte dostali pri odchode od Karpát veľkonočnú kraslicu.

«Подай, Господи, організаторам і учасникам програми, вам усім у цьому залі, але й усім добрим людям на світі – щастя, здоров’я, любові та успіхів у житті a Україні мир на «Многая і благая літа.» zaželala na záver koncertu moderátorka Ľudmila Garjanská. A sála si v stoji vypočula Modlitbu za národ skladateľa Mykolu Lysenka. Scenár koncertu, ktorý pripravili Helena a Levko Dohovičovci, ocenilo publikum dlhotrvajúcim potleskom a podľa prvých ohlasov, diváci z koncertu odchádzali so silným umeleckým zážitkom.

V programe Dní Ukrajiny sa v nedeľu 28. apríla v košických Kasárňach – Kulturpark prvýkrát s veľkým úspechom predstavil Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenka z Bratislavy s programom Od Dunaja po Laborec, v rámci ktorého odznel aj hudobný obraz „Večornyci“ Petra Niščynského a „Čertižňanská svadba“ Juraja Šeregija. V programe odzneli aj piesne v podaní sólistu Slovenského národného divadla v Bratislave Martina Mikuša a jeho manželky Alexandry. Zaznela aj pieseň v podaní ženského tria Alexandra Mikušová, Miška Bratru aMária Pobehová. Členovia zboru Karpaty v predvečer nedeľného koncertu, v sobotu 27. apríla, pohostili svojich priateľov z Bratislavy „Za Veľkonočným stolom“ v Klube RR ZRUSR.

Aj tohtoročné Dni Ukrajiny absolútne potvrdili správnosť zámeru organizátorov, čo najviac prehĺbiť spoluprácu medzi Košicami a Ukrajinou.

Karpaty 2014