nazov plast ukr

1919 - 1929

ПРИМІТКИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ СКАУТСЬКОЇ
МОЛОДІЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАСТ
НА ПРЯШІВЩИНІ Й ЗАКАРПАТТІ
У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919-1939)

Любиця Бабота

          Після закінчення першої світової війни дійшло до великих і важливих змін у політичній карті Європи. Перетворення (а не лише позитивні) торкалися також української етнічної території колишньої Австро-Угорщини. Йдеться передусім про нинішні Східну Словаччину і Закарпатську область України. Внаслідок Версальського договору, підписаного в Сен-Жермені 10 серпня 1919 р. (Паризька конференція), тогочасна Підкарпатська Русь стала складовою частиною Чехословацької Республіки. Населення, яке жило на Пряшівщині, попало під юрисдикцію Словаччини, а населенням Ужгородшини і її сусідніх територій керували чеські урядові кола. Намагання тих заступників з-поміж русинів, які вимагали приєднання Пряшівщини й Підкарпатської Русі до Галичини (Західної України), не було взято в увагу.
          Всупереч тому, що більшість змін, які відбулися, була не на користь місцевого українського населення, його національна свідомість зростала. Було це небувалим до того часу явищем і деякі дослідники період 20-30-х років минулого століття (А. Гартл) називають другим культурним відродженням карпатських українців . Таким етапом пройшли й деякі інші народи й національності в інших європейських державах (Норвегія тощо). Комплікований період, коли на територію наших предків прихованими формами зазіхали представники різних ворожих організацій й угрупувань, звичайно, захищаючи власні політичні інтереси, не є, на жаль, повністю й об'єктивно дослідженим. Саме відсутність інформацій і неповність знань зумовлюють білі плями в місцевій історії. Це торкається різних областей суспільно-політичного та культурного життя, в тому числі й молодіжного руху, розвиток якого значно пожвавився після закінчення першої світової війни. Ідеї скаутизму, запропоновані англійцем Робертом Баден-Повелем і канадійцем Ернестом Сетон-Томпсоном поширювалися по всій Європі, винятком не стала ані тогочасна Підкарпатська Русь. 

Детальніше...


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014