nazov plast ukr

Від підготовчого комітету до прийняття у КУПО

 І так на початку 1991 року, з ініціативи Павла Дуркота та Левка Довговича, виникає у Пряшеві підготовчий комітет по відновленню скаутської молодіжної організації Пласт на Словаччині в такому складі: Павло Дуркот - голова, Іван Кравець - заступник голови, Сергій Панчак, Святослав Довгович, Ігор Довгович - члени та Олена Довгович, як юрист-консультант у підготовці статуту відновленої організації Пласт для реєстрації у Міністерстві внутрішніх справ Словацької Республіки (МВС СР), котрий у квітні 1991 року Під¬готовчий комітет надіслав на МВС СР в Братиславу. Після консультації з д-р Оленою Довгович та певних уточнень і доповнень, МВС СР, дня 22. 05. 1991 року зареєструвало Статут відновленої української молодіжної організації Пласт, під числом VVS/1-900/90-3536. 

          Від 13. 07. до 21. 07. 1991 року, коли заснування й реєстрація ПЛАСТу були тільки у підготовчій стадії, відбувся 1-ий Літній міжнародний молодіжний табір (ЛМТ) «Карпати-91», який проходив в українському селі Микова, у рідному селі батьків Андрія Вархоли (Енді Варгол) художника світового імені, за участі 72 осіб молоді та керівництва та 9 осіб з України. Гарантом літньої зустрічі був Український хор «Карпати» з Кошиць. Головними організаторами - сім'я Довговичів, яким допомагали Марійка Рибак з Братислави, Марійка Лешко з Свидника, Іван Бача ст. і Ярослав Господар з Кошиць та окремі члени хору «Карпати». Керівниками зустрічі були Святослав та Ігор Довговичі. Вже літній табір «Карпати-91» містив у собі певні пластові компоненти.
          28 вересня 1991 р., у «Руському домі» в Пряшеві, відбувся уста¬новчий з'їзд за участі 68 делегатів, на якому ухвалено зареєстрований Статут відновленої скаутської організації Пласт в Чехословаччині, обрано Крайовий провід Пласту Словаччини та ухвалено Постанову установчого з'їзду скаутської організації Пласт русинів-українців Чехословаччини:
1. З'їзд взяв до відома інформацію про дотеперішню діяльність Підготовчого комітету по відновленню організації Пласт в Чехословаччині та ухвалив її. Взяв до відома інформацію про історію Пласту на Закарпатті й на Пряшівщині до 1939 р. (інформацію подав Левко Довгович) і про структуру Пласту (подали Святослав та Ігор Довговичі).
2. Установчий з'їзд ухвалив зареєстрований Статут новоствореної Крайової пластової організації (далі КПО) Чехословаччини з малими формальними змінами, які були запропоновані на Установчому з'їзді.
3. Відновлений Пласт русинів-українців Чехословаччини, нав'язуючи на багаті традиції діяльності Пласту на Закарпатті та Пряшівщині (Словаччина) до 1939 р. і згідно з ухваленим Статутом, буде виховувати русинсько-українську молодь Чехословаччини в дусі історичних традицій нашого народу, до вірності своєму народові та до збереження і всебічного розвитку його культурно-історичної спадщини.
4. Пласт буде активно співпрацювати з іншими українськими молодіжними організаціями, а також з усіма скаутськими організаціями в Чехословаччині та за кордоном.
5. З'їзд обрав і ухвалив склад Крайової пластової старшини (далі КПС) Чехословаччини у складі: Левко Довгович з Кошиць - голова, Павло Дуркот з Пряшева - заступник голови, Ігор Довгович з Кошиць - виховний сектор, Копчак Богдан з Пряшева - писар, Беата Бегені з Пряшева - скарбник - (у 1992 р. виїхала в Америку і на її місце була кооптована Олена Довгович) - та Людвик Шолтис з Кошиць - член. Ухвалив також і склад Крайової пластової ради (далі КПРада) у складі: Анна Коцур з Бардієва - голова, Марія Рибак з Братислави - заступник голови, Марія Ганко з Кошиць - член. Ухвалено головний план діяльності Пласту.
6. З'їзд доручив КПС висловити щиру подяку всім установам і особам, які надіслали вітальні листи учасникам установчого З'їзду.
Доручив КПС відшукати усіх колишніх членів Пласту на Закарпатті та Пряшівщині, що проживають на території Чехословаччини і запропонувати їм стати дійсними, або почесними членами відновленої Пластової організації Чехословаччини.
7. З'їзд доручив новообраній КПС розпрацювати план роботи Пласту на наступні роки, в яких, крім іншої діяльності, зорганізувати щороку хоч би один літній пластовий табір і поширити роботу Пласту до всіх районів Словаччини, де проживає українсько-русинське автохтонне населення та до дальших міст Чехословаччини, де проживають українці.

8.З'їзд запропонував КПС прийняти у почесні члени Пласту всіх найактивніших діячів українських молодіжних організацій Чехословаччини, евентуально і осіб з-за кордону, які великою мірою спричинились до розвитку світового пластового руху.
9. Учасники Установчого з'їзду висловили гострий протест проти поступу окремих центральних органів словацького уряду та керівних органів культурних установ Словаччини, щодо перейменування назви Музею української культури у Свиднику, обмеження видавничої діяльності русинів-українців, скорочення часу передач української редакції словацького радіомовлення у Пряшеві.
10. Керівництво Пласту закликає до активної праці усіх учасників Установчого з'їзду, а посередництвом учасників і всіх, кому не байдуже майбуття нашої молоді та автохтонного русинсько-українського населення Словаччини.
11. З'їзд доручив КПС надіслати вітального листа ІІІ-ій Конференції українських пластових організацій з заявою про прийняття відновленої пластової організації Чехословаччини за члена Конференції українських пластових організацій (далі КУПО).
          На З'їзді був ухвалений лист КУПО такого змісту:
          Шановні Друзі й Подруги!
          Учасники установчого З'їзду Пласту русинів-українців Чехословаччини у Пряшеві щиро вітають делегатів, гостей і всіх учасників III-ої Конференції Українських Пластових Організацій (КУПО), яка відбудеться 12-14 жовтня 1991 року в Нью-Йорку, З'єднані Штати Америки.
       Запевняємо Вас, що діяльність Пласту в Чехословаччині стане основою підвищення національної свідомості та моральних засад нашої молоді для загального добра всього українського народу.
          Висловлюємо надію, що КУПО прийме нашу Крайову Пластову Організацію (КПО) за дійсного члена КУПО і наперекір тому, що наша КПО ще не сповнює усі критерії статуту КУПО.
Бажаємо III-ій Конференції КУПО багато успіхів у її роботі для всебічного розвитку діяльності Пласту в усіх країнах світу, де проживає наша молодь, зокрема в Українській незалежній республіці.
          Дозвольте висловити щиру подяку всім відданим керівникам і членам Українських пластових організацій в діаспорі за збереження і розвиток пластових традицій у важкі роки терору і знущань над нашим народом.
        І на кінець дозвольте подякувати Головній Пластовій Булаві (ГПБ) за те, що на III-тю Конференцію КУПО запросила і делегатів за Крайову Пластову Організацію Чехословаччини.
          Благослови, Боже, наші спільні починання!
                                                                                       С К О Б !
Пряшів, 28 вересня 1991 року
                                                                                                                                       Учасники установчого З'їзду
                                                                                                                                               Пласту Чехословаччини.

          Позитивною подією для пластової організації тодішньої Чехословаччини була реєстрація Статуту відновленої молодіжної організації Пласт 22. 5. 1991 р. на Міністерстві внутрішніх справ Словацької Республіки. Дальшою визначною подією було прийняття КПО Чехословаччини (розподіл на Чехію і Словаччину настав аж у 1992 р.) у жовтні 1991 р. в Нью-Йорку, разом з Польщею та Україною, за члена КУПО - найвищого керівного органу пластових організацій - як 9-ту країну світу, в котрих організовано Пласт. Крім згадуваних новоприйнятих Крайових пластових організацій, членами КУПО в той час були пластові організації Австралії, Америки, Англії, Аргентини, Канади та Німеччини.
           Прийняття КПО Чехословаччини в КУПО до певної міри елімінувало недовірливе ставлення окремих урядових чинників до відновлення діяльності української скаутської організації Пласт в Чехословаччині. Необхідно, однак, підкреслити, що уже на самому початку і окремі чільні представники українських установ Пряшівщини віднеслись до цієї події з певним застереженням, з приміткою: «між нашу молодь приходить націоналістична організація!». В подальших роках стались і такі випадки, мовляв: «... не давайте своїх дітей у табір до Довговичів, бо вони їх виховують в націоналістичному дусі!!!», або: «Довговичі заробляють на Пласті!». Звертаємось з ВЕЛИКИМ проханням до всіх, тих які висловлюють такі «нісенітниці» - переберіть роботу з нашою молоддю ВИ і заробляйте - ми є охочі передати ВАМ зразу всі письмові матеріали Пласту і порадити та допомогти організувати роботу з нашою молоддю!!!
            Прикро коментувати такі погляди у XXI столітті, на жаль, пряшівська українська «верхушка», честь виняткам, ще не позбулась московської пропаганди щодо українського визвольного руху, називаючи його «українським буржуазним націоналізмом», причому наш «націоналізм» є далеко-далеко від московського, словацького, угорського й дальших «націоналізмів». Коли, нарешті, позбудуться тих переконань?!! - мабуть ані Господь Бог не знає. Прости їм, Господи!


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014