nazov plast2

Od prípravného výboru po prijatie do KUSO

V roku 1990 bol prijatý zákon o možnosti obnovenia činnosti a registrácie mládežníckych organizácii, ktoré vyvíjali činnosť v Československu v rokoch 1920-1939. PV využil túto možnosť a dal zaregistrovať Štatút obnovenej ukrajinskej skautskej mládežníckej organizácie Plast, ktorá vznikla na Podkarpatskej Rusi (terajšia Zakarpatská obl. Ukrajiny) v roku 1921 a následne v Prešove v roku 1928 a pôsobila na Slovensku do roku 1939. Štatút obnovenej organizácie Plast bol zaregistrovaný na MV SR dňa 25. 05. 1991 pod číslom VVS/1-900/90-3536.

28. 09. 1991 sa uskutočnil v Prešove ustanovujúci zjazd skautskej organizácie Plast za účasti 68 delegátov a hostí. Bol zvolený Ústredný výbor Plastu v tomto zložení: Levko Dovhovič z Košíc - predseda, Pavol Durkot z Prešova - podpredseda, členovia- Igor Dovhovič a Ludvig Šoltes z Košíc, Kopčák Bohdan a Beáta Begeniová z Prešova, neskôr do výboru bola kooptovaná JUDr. Helena Dovhovičová - ekonóm Plastu. Za členov kontrolno-revíznej komisie boli zvolení: Anna Kocúrová z Bardejova - predseda, PhDr. Mária Rybáková z Bratislavy - podpredseda, Mária Hanková z Košíc - členka.

V októbri 1991 na svetovej Konferencii ukrajinských skautských organizácii (KUSO) v New Yorku mládežnícka organizácia Plast Československa, spolu s organizáciami Plast Poľska a Ukrajiny, bola prijatá za riadneho člena KUSO ako 9 krajina sveta. V tom čase členmi KUSO už boli: Argentína, Amerika, Anglicko, Austrália, Kanada a Nemecko.

Prvý letný tábor mládeže sa uskutočnil ešte pred ustanovujúcim zjazdom v dňoch 13-21. 07. 1991 v Mikovej, v rodnej dedine rodičov významného svetového umelca pop-artu Andy Warhola, za účasti 72 ukrajinských detí a mládeže. Hlavnými organizátormi bola rodina Dohovičovcov z Košíc v spolupráci s Máriou Rybákovou z Bratislavy, Máriou Leškovou-Lacovou zo Svidníka, Jánom Bačom st. a Jaroslavom Hospodárom z Košíc. Sponzorom stretnutia bol Ukrajinský spevácky zbor Karpaty z Košíc.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014