nazov plast2

Betlehémsky Oheň Mieru v Prešove

vvmDelegácia členov ukrajinskej skautskej organizácie „PLAST“ z Ukrajiny  prinesie  v utorok 23. Decembra 2014 o 17:00 hod. do Prešova Betlehémsky Oheň Mieru. Členom Zväzu skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej mládeže na Slovensku ho oficiálne odovzdajú v Centre ukrajinskej kultúry na ul. J. Borodáča 5 v Prešove. Srdečne Vás na toto odovzdanie pozývame. Prineste si so sebou sviečku alebo lampáš, aby ste si Betlehémsky Oheň mohli zobrať aj na Váš vianočný stôl.

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014