nazov plast2

UTOROK 28. 07. 2020

vivtorok28072020V utorok sa účastníci jubilejného 25. letného tábora a 23. Letnej školy ukrajinistiky vybrali do „sveta“. Tentoraz bol cieľ pre mladších aj starších spoločný – Kojšovská hoľa. Ráno sa všetci spolu po vlastných presunuli z tábora v Rekreačnom zariadení Zlatá Idka na záchytné parkovisko pod Kojšovskou hoľou. Menších ku Chate Erika vyviezol turistický vláčik a odtiaľ sa pobrali na vrchol k meteorologickej stanici. Chvíľu sa pohrali a vláčik ich odviezol späť na parkovisko, odkiaľ ich čakala ešte hodinová túra do dočasného domova. Starší si celú cestu tam aj späť vyšliapali sami a odmenou im bola opekačka pri Chate Erika. Všetci sa do tábora vrátili príjemne unavení, ale aj plný zážitkov. Veď počasie im prialo a od Chaty Erika bolo v diaľke v opare vidieť dokonca aj Vysoké Tatry. Večer všetkých zabávala „bulava“ sériou scénok o kocúrikovi vložených do známych filmov aj rozprávok.

FOTOGALÉRIA


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014