nazov plast2

Ukrajinské tradície v centre Európy

2019 bratislava rizdvo tit mĽudovo sa vraví: „Prišla zima a sviatky priviedla“. A skutočne, zimné obdobie je bohaté na sviatky: Katarína, Andrej, Deň sv. Mikuláša, Vianoce, Nový rok, Vasiľa a Malanky, Troch kráľov... Každý z nich sprevádzajú stáročné tradície a obrady. Niektoré z nich časom upadajú do zabudnutia, menia si súčasnejšie, inak naopak zažívajú znovuzrodenie a vracajú sa zo zabudnutia. Deti Nedeľnej školy ukrajinistiky v Bratislave netrpezlivo čakali na sviatok sv. Mikuláša a Vianoce a starostlivo sa pripravovali: učili sa básne, piesne, koledy, vyrobili vianočnú hviezdu a samozrejme, boli slušné a poslušné celý rok!

FOTOGALÉRIA


13. decembra zavítali na Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike so slávnostným koncertom. Účastníkov a divákov príjemný sviatok zaželali dočasne poverený záležitosťami Ukrajiny na Slovensku Olexandr Cupenko a otec Andrej. . Deti dostali aj sladké darčeky od Mikuláša.

V predvečer Dňa sv. Mikuláša podľa Juliánskeho kalendára, 18. decembra, sa v Dome kultúry Ružinov uskutočnil tradičný Vianočný koncert, ktorý organizuje Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenka s podporou Veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku. V programe koncertu zaznel obraz „Oj pid vyšneju“ z opery M. Lysenka „Natalka Poltavka“, romanca na slová ukrajinského básnika S. Rudanského „Povij vitre na Vkrajinu“ a iné hudobné čísla. Žiaci Nedeľnej školy ukrajinistiky v Bratislave divákom, medzi ktorými bol a mimoriadny a splnomocnený Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Anatolik Muška, darovali koledy, básne, tanec a slávnostnú náladu.

Zachovanie ukrajinskej kultúry a tradícií je neoddeliteľnou časťou výchovno-vzdelávacieho procesu v Nedeľnej škole ukrajinistiky v Bratislave. Ukrajinský národ má tisícročnú históriu a bez ohľadu na zložité dejinné procesy si dokázal uchovať svoju bohatú a svojbytnú kultúru: jazyk, pieseň, oblečenie, sviatky a tradície. A našou úlohou je tieto poklady odovzdať budúcim generáciám!

Tetiana Petiurenko,
učiteľka Nedeľnej školy ukrajinistiky v Bratislave


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014