nazov plast2

Staňte sa účastníkmi medzinárodného projektu „Taras Ševčenko spája národy“

sevcenko malVeľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike sa na vedenie Zväzu skautov PLAST obrátilo s prosbou o účasť na Medzinárodnom projekte – súťaží „Taras Ševčenko spája národy“, ktorý sa už štvrtýkrát uskutoční v roku 2019. Dávame vám do pozornosti list veľvyslanectva. Ak by ste mali záujem stať sa účastníkmi tohto zaujímavého podujatia, prihláste sa a informujte sa na telefónnom čísle 0905 292 074 alebo prostredníctvom KONTAKTNÉHO FORMULÁRA.

LIST VEĽVYSLANECTVA UKRAJINY
Vážení priatelia,
Oznamujeme, že na Veľvyslanectvo sa obrátila autorka a predsedníčka organizačného výboru Medzinárodného projektu – súťaže „Taras Ševčenko spája národy“, prezidentka Medzinárodnej ligy „MiSMU“, Posol mieru a národná umelkyňa Ukrajiny Halyna Jablonska s návrhom pre predstaviteľov ukrajinskej komunity na Slovensku, aby sa zúčastnili na IV. ročníku Medzinárodného projektu – súťaže „Taras Ševčenko spája národy“ (ďalej Projekt). Projekt je organizovaný s podporou Ministerstva kultúry Ukrajiny, Národnej rady žien Ukrajiny, Ševčenkovej národnej rezervácie v meste Kanevo a ďalších.


Cieľom projektu je prehlbovať mierové vzťahy a porozumenie medzi ľuďmi rôznych národností. Projekt ako súčasť stratégie kultúrnej diplomacie spojil počas troch rokov existencie (2016 – 2018) 780 prác zo 46 krajín sveta v piatich kategóriách. Plamenné slová Tarasa Ševčenka zneli v 47 jazykoch sveta, predovšetkým, predchádzajúcej súťaže sa zúčastnilo 415 osôb. Ceníme si účasť každého! Účastníci predviedli svoj talent a umenie vložiť humanistické idey Tarasa Ševčenka do svojich diel, pričom využili všetky možné formy umeleckej tvorivosti.
Organizátori pozývajú k účasti na Projekte v roku 2019. Účasť na projekte sa môže uskutočniť korešpondenčne, ale aj bezprostredne v Kyjeve v ukrajinčine alebo slovenčine. Účasť nie je vekovo obmedzená
Registrácia účastníkov sa uskutoční od 12. januára do 12. mája 2019. Podrobnejšie informácie o Medzinárodnom projekte – súťaži „Taras Ševčenko spája národy“ nájdete na oficiálnych zdrojoch:
- web: www.shevchenkoUP-new.com
- FB profil https://www.facebook.com/ShevchenkoUnitesPeoples
- e-mail: yablonska.int @ gmail.com
Pozývamé Vás zapojiť sa do projektu
Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014