nazov plast2

O činnosti Levka Dohoviča v Európskom kongrese Ukrajincov

porohyV časopise pre Ukrajincov v Českej republike „Porohy“ (špeciálne číslo 10-11/2020) vyšli pod názvom „Levko Dohovič – moja činnosť v Európskom kongrese Ukrajincov I/II“ spomienky autora a informácia o činnosti urganizovaného ukrajinského hnutia v Európe (1949), prehľad podujatí EKU do roku 2009, úvodné slovo akademika Mikuláša Mušinku a jeho interview s autorom.
Špeciálne číslo si môžete stiahnuť vo formáte PDF: https://www.ukrajinci.cz/ua/casopis-porohy/.
EKU zároveň zablahoželal predsedovi Zväzu skautov "PLAST" ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku Levkovi Dohovičovi k udeleniu prestížneho ocenenia „Pamäť národa“, ktoré sa udeľuje významným osobnostiam českej a slovenskej histórie , ktoré aj v podmienkach totalitného režimu ostali verní svojej cti, slobode a ľudskej dôstojnosti.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014