nazov plast2

NEDEĽA 26. 07. 2020

nedila26072020Začal sa tradičný táborový život. Po rannej rozcvičke s Máriou Rybákovou účastníci jubilejného tábora absolvovali dopoludnia tradičný kolotoč lekcií v letnej škole ukrajinistiky – spev s Emmou Nogovou, Nikolou Halčíkovou a Svjatoslavom Dohovičom, poradovú prípravu s Dávidom Jankom, prvú pomoc s Vladkou Šakovou, „Čo je PLAST“ s Innou Rodovych a hry s Matúšom Pronerom. Popoludní sme slávnostne otvorili, zaznela Hymna zakarpatských plastunov a nad Zlatou Idkou zaviali táborové vlajky - slovenská a ukrajinská. Účastníkom tábora sa prihovoril predseda PLASTu Levko Dohovič, ktorý im poďakoval za to, že každoročne prichádzajú do tábora v takom hojnom počte. Popoludnie patrilo hrám v prírode a príprave večerného programu – predstavovaniu deviatich oddielov. Každý z nich si vymyslel vlastný názov a pripravil aj oddielovú vlajku. V jubilejnom tábore tak máme tieto oddiely – medzi mladšími Nebojácne sysle, Zbojnícke valašky a Šuhajíci a medzi staršími Šachisti, Bum, bum, bum, Okrídlenci, Pozberanci, Uno a Boháči.

FOTOGALÉRIA


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014