nazov plast2

NEDEĽA 02. 08. 2020

nedila02082020A opäť je tu záver! Osem dní v jubilejnom 25. letnom tábore PLASTu a 23. letnej školy ukrajinistiky_ ktorých organizátorom je mládežnícka organizácia PLAST s čiastočnou finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR, ubehlo ako voda a prišiel ten posledný. Ráno si deti zbalili sa a vypratali izby. Potom už čakali na príchod rodičov. Kvôli pandémii koronavírusu bol záver tábora iný ako v predchádzajúcich rokoch. Účastníci tentokrát nepripravovali veľký program pre rodičov. Na slávnostnom ukončení tábora zložili prísahu PLASTu „junaky“, ktorí úspešne absolvovali prvú skúšku – Matúš Pančák, Markus Gajdoš, Michal Berežnak_ Lucia Pašmiková, Peter Alexej Begeni, Samuel Vojčík a Oliver Leferovič, ktorí sa tak pridali k Ivane Halčíkovej, ktorá kvôli skoršiemu odchodu prisahala deň predtým. Po prvej piesni „Oj, vydno selo“ prišlo prekvapenie pre hlavnú organizátorku Helenu Dohovičovú. „Milá naša „titko Olenko“! Na prvej fotke fotohistórie našich táborov sme Vás videli, ako v roku 1991 pripravujete darčeky pre účastníkov prvého tábora v Mikovej. A v tomto roku ste už 25 krát boli pre deti, ale aj pre nás, našou táborovou mamou. Mamou, ktorá všetko vynikajúco pripravila, mamou, ktorá dlhé mesiace pred našim príchodom do dočasného domova po nociach nespala, a aj v týchto neľahkých časoch robila všetko pre to, aby sme tak ako v predchádzajúcich rokoch prežili deväť nádherných táborových dní. Naša vďačnosť za všetko sa slovami vyjadriť nedá. Aj keď sme ako všetky deti občas neposlušní, ospravedlňte nás. Prijmite od nás ako symbol našej úcty a vďaky túto kyticu kvetov a drobný darček.. Želáme Vám najmä pevné zdravie_ tak aby ste ešte ďalších 25 táborov mohla byť našou táborovou mamou_“ poďakoval v mene celej „bulavy“ Bohdan Dohovič. „Titka Olenka“ rodičom poďakovala, že dôverujú organizátorom a dávajú svoje deti do jedinečného tábora a letnej školy ukrajinistiky hlavným cieľom ktorých je priblížiť deťom tisícročné tradície Rusínov-Ukrajincov, ale aj naučiť ich aj azbuku a vychovávať k tomu, aby aj doma po príchode z tábora, spolu so svojimi rodičmi začali hovoriť jazykom svojich predkov. Na konci krátkej rozlúčky ešte zazneli obľúbené táborové piesne, rozleteli sa cukríky. Potom už prišlo lúčenie, objatia, občas aj nejaká slza a odchod domov so sľubom, že sa o rok stretneme znova.

FOTOGALÉRIA


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014