nazov plast2

Literárna súťaž „Ukrajina vo farbách slova“

sutazUA malDávame do vaše pozornosti informáciu Národného Múzea literatúry Ukrajiny z Kyjeva o organizácii Celoukrajinskej literárnej súťaže „Ukrajina vo farbách slova“, ktorej cieľom je nájsť talentované deti – mladých spisovateľov (vek účastníkov od 10 do 16 rokov) z rôznych kútov Ukrajiny a ktorá v tomto rozširuje hranice a je Medzinárodnou literárnou súťažou, aby sa do nej mohli zapojiť aj Ukrajinci spoza hraníc (propozície súťaže nájdete na: http://museumlit.org.ua/?p=15243). Ceremoniál udeľovania cien je naplánovaný na 9. novembra 2020 pri príležitosti Dňa ukrajinského písma a jazyka. Ako to prebiehalo v minulom roku si môžete pozrieť na: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NMLUmuseumlit&set=a.1060357960801145.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014