nazov plast2

Hláste sa do letného tábora „KARPATY 2019“

tabir karpaty 2018 malVedenie mládežníckej organizácie Zväz skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej mládeže na Slovensku oznamuje, že XXII. Letná škola ukrajinistiky a XXIV. Letný tábor „Karpaty 2019" sa uskutočnia od soboty 27. júla do nedele 4. augusta 2019 v Rekreačnom zariadení Zlatá Idka pri Košiciach. Projekt realizujeme s finančnou podporou KULTMINOR - Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Vzhľadom na finančné zdroje a možnosti ubytovania je počet účastníkov tábora obmedzený, preto Vás prosíme, aby ste svoje prihlášky zasielali čo najskôr. Uzávierka prihlášok je 20. mája 2019. V súvislosti s vyššie uvedeným organizátori ukončia výber účastníkov do 30. mája 2019. Zoznam prihlásených bude zverejnený na internetovej stránke www.karpaty-plast.sk, kde sa budú zverejňovať všetky informácie, týkajúce sa tábora. Prihlásiť sa môžu deti a mládež vo veku od 7 do 18 rokov. Organizačné pokyny prihláseným účastníkom pošleme najneskôr do 30. júna 2019. Zároveň Vás prosíme, aby ste účastnícky poplatok 65 € uhradili bankovým prevodom na účet:

IBAN SK84 0200 0000 0000 2583 1572 najneskôr do 15. júna 2019.

Tešíme sa na stretnutie s našou mládežou.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE A TLAČ

Organizátori


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014