nazov plast2

Blahoželanie k Dňu jednoty Ukrajiny – dňu spojenia

sobornist malUkrajinský národný zbor Karpaty a Zväz skaztov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku sa pripájajú k blahoželaniu Občianskeho združenia „Ukrajina-2050“ pri príležitosti Dňa jednoty Ukrajiny, ktorí Ukrajinci na celom svete oslavujú 22. januára pri príležitosti Aktu spojenia, ktorý 22. januára 2019 spojil Ukrajinskú ľudovú republiku a Západoukrajinskú ľudovú republiku.
Blahoželanie Občianskeho združenia „Ukrajina-2050“


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014